สุขวิช รังสิตพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุขวิช รังสิตพล
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 – 14 สิงหาคม พ.ศ.2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ก่อนหน้า สัมพันธ์ ทองสมัคร
ถัดไป ชิงชัย มงคลธรรม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (82 ปี)
พรรคการเมือง ไทยรักไทย
คู่สมรส นางผิวผ่อง รังสิตพล
ศาสนา พุทธ

สุขวิช รังสิตพล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคความหวังใหม่ และพรรคไทยรักไทย

ประวัติ[แก้]

นายสุขวิช รังสิตพล เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2478 เป็นบุตรของนายสมบูรณ์ กับนางจินตนา รังสิตพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2503[1] และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์

ด้านชีวิตส่วนตัว นายสุขวิช สมรสกับนางผิวผ่อง ณรงค์เดช มีบุตร-ธิดา

 • พันโทหญิง ฐิฏา มานิตกุล (รังสิตพล) โฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมรส กับ นายสิทธินันท์ มานิตกุล
 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นาวาตรีหญิง ดร. ฐิติพร สุวัฒนพงศ์เชษฐ ร.น. สมรสกับ นายแพทย์สุบรรณ สุวัฒนพงศ์เชษฐ
 • ดร.ณัฐพล รังสิตพล สมรสกับ นางไรรัตน์ (สุวรรณรักษ์) รังสิตพล

การศึกษา[แก้]

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รุ่นที่ 9)

อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์ 2 สมัย (ปลดหนี้ให้สมาคมสำเร็จ ด้วยการจัดงานริเริ่มจัดงานการกุศล

การทำงาน[แก้]

 • 2500-2535 บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ประเทศไทย
 • 2536-2537 ผู้ว่าการการทางพิเศษ
 • 2537 ประธานกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

การทำงานด้านการเมือง[แก้]

นายสุขวิช รังสิตพล เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 และเป็นสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคความหวังใหม่ ในปี พ.ศ. 2539 และได้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทยในการยุบรวมพรรคหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544

นายสุขวิช รังสิตพล เป็นนักการเมืองระดับแกนนำของพรรคความหวังใหม่ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคความหวังใหม่[2] เคยได้รับตำแหน่งสำคัญทางการเมืองได้แก่ รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[3] และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย คนที่ 5 ปี2536-2537[แก้]

1การทางพิเศษก่อตั้งเมื่อปี2518 จนถึงปี 2536 มีเพียงทางด่วนขั้นที่ 1 ดินแดง-ดาวคะนอง

2ปี2536 ทางด่วนขั้นที่2 พระรามเก้า-แจ้งวัฒนะ ราคา~1200 ล้านบาท/กิโลเมตร เซ็นสัญญาโดย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อปี2531 สร้างเสร็จแต่เปิดไม่ได้ นายสุขวิช รังสิตพล ได้รับการขอร้องให้เข้ามาเป็นผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหา ทำให้เปิดได้

3ปี2536 ทางด่วนอาจณรงค์-รามอินทรา ราคา ~600 ล้านบาท/กิโลเมตรที่ เซ็นสัญญาแล้ว โดยผู้ว่าคนที่ 4 ตามแบบ ไม่มีทางเลียบทางด่วน นายสุขวิช รังสิตพล ขอแก้ไขแบบ ขอเพิ่มทางเลียบทางด่วน และ ขอลดระยะเวลาการก่อสร้างจาก 5 ปี

 • นายสุขวิช ได้วางมาตรฐาน ราคาทางด่วนต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 500 ล้าน และต้องมีทางเลียบทางด่วน ไว้ 300 กิโลเมตร ซึ่งไม่สามารถทำได้สำเร็จหลังจากการลาออก ของนาย สุขวิช รังสิตพล ( ที่มา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)[4]
 • ความเปลี่ยนแปลงภายหลัง

4ปี2538 มีการเซ็นสัญญาโดยนายศิวะ เจริญพงศ์ (นายสุขวิชรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวน1 วันที่24ตุลาคม2537)ทางด่วนบางนา-บางปะกงที่ ตามแบบสูง 17.5 เมตร ราคา ~ 400 ล้าน/กิโลเมตร นักการเมืองที่ดูแลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่สามารถ ประสานงานกับกรมทางหลวง ทำให้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่เหนือถนนบางนาช้า11เดือน จนเกิดค่าโง่ ทางด่วน 6200 ล้าน 5ปี2538 มีการเซ็นสัญญา ทางด่วน แจ้งวัฒนะ- บางไทร เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนแบบเป็นทางราบ และ เปลี่ยนราคาเป็น ~ 600 ล้านบาท/ กิโลเมตร (ข้อมูลการทางพิเศษแห่งประเทศไทย)

ขณะดำรงตำแหน่งประธานองค์การรถไฟฟ้ามหานคร[แก้]

 • วางแผนแม่บทรถไฟฟ้า ใยแมงมุม 300 กิโลเมตรในกรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแม่บทรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมือง

ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

 • ปีการศึกษา 2538-2540 ตำบล ทุกตำบล8000 ตำบล ของไทยได้มีโอกาสจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาเป็นครั้งแรกเพื่อรับเด็กที่ไม่มีที่เรียนต่อประมาณ 3 ล้านคนทั่วประเทศ
 • 31กรกฎาคม 2538 ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 • ปีการศึกษา 2539 มีนโยบายเกษตรเพื่อชีวิตของ นายสุขวิช รังสิตพลยกฐานะวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศ 43 แห่ง ให้เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส ยกเว้นค่าเล่าเรียน 3 ปีพร้อมทั้งให้เงินอุดหนุนแก่เด็กนักเรียน 5000 บาท

1วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

1วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน จังหวัดตรัง

2วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน

3วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

4วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

 • 14พฤษภาคม2539ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค18แห่ง

1วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

 • 25 พฤษภาคม 2539 และ31 ตุลาคม 2540

ประกาศจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์12โรงเรียนทั่วประเทศไทย 1 2 3 4

 • 28พฤษภาคม2539

1วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

 • 28มิถุนายน2539

1วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาจังหวัดยโสธร • 3 กุมภาพันธ์ 2540ประกาศจัดตั้ง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

 • 24กุมภาพันธ์2540ประกาศจัดตั้ง

1วิทยาลัยการอาชีพหันคาจังหวัดชัยนาท ปัจจุบันคือ วิทยาลัยการอาชีพเนินขามจังหวัดชัยนาท

2วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทอง

3วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร

4วิทยาลัยการอาชีพนาหว้าจังหวัดนครพนม ปัจจุบันคือ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

5วิทยาลัยการอาชีพพานทองจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

 • 13 กุมภาพันธ์ 2540 ในฐานะประธานกรรมคณะกรรมการกลั่นกรองงานฝ่ายสังคมของรัฐบาลในขณะนั้น ได้มอบหมายให้ทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแทนการยุบสถาบันราชภัฏเชียงราย เพื่อให้สถาบันราชภัฏเชียงรายคงอยู่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • 29 กรกฎาคม 2540 เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้มีมติให้อนุมัติให้ใช้ที่ดิน 4997 ไร่ บนดอยแง่ม จังหวัดเชียงรายในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • 8 เมษายน 2540ประกาศจัดตั้ง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

 • 17เมษายน2540ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และ ภายในปี 2540 จัดตั้งและ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียนให้เรียนภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • 20เมษายน2540เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดตั้งสถาบันราชภัฏ 5 แห่ง

1สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์

2สถาบันราชภัฏชัยภูมิ

3สถาบันราชภัฏนครพนม

4สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

5สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ

 • 18 มิถนายน 2540 ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ 50 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเช่น

1วิทยาลัยการอาชีพปากช่องจังหวัดนครราชสีมา

2วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมจังหวัดกระบี่ 3วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 4วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดพังงา 5วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 7วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดน่าน 9วิยาลัยการอาชีพคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 10วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 11วิทยาลัยการอาชีพพล จังหวัดขอนแก่น 12วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 13วิทยาลัยการอาชีพบ้านค่าย จังหวัดระยอง 14วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 15วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนอง 16วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 17วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 18วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 19วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 20วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 21วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 22วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 23วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก 24วิทยาลัยการอาชีพเซกา จังหวัดบึงกาฬ 25วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี 26วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 27วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จังหวัดพัทลุง 28วิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 29วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 30วิทยาลัยการอาชีพพัฒนานิคม จังหวัดสกลนคร 31วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 32วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 33วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 34วิทยาลัยการอาชีพโพนทะเล จังหวัดพิจิตร 35วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จังหวัดเลย 36วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี จังหวัดปัตตานี 37วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก 38วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 • 10 กรกฎาคม 2540 ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ

1วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 2 3 4 5 6

หลังจากนายสุขวิช รังสิตพลออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายต่างๆไม่สามารถสานต่อได้เช่น

 • 26 พฤศจิกายน 2540

มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งวิทยาเขต จำนวน 5แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครพนม[5] จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดปัตตานี[6] แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[7]

ปัจจุบัน นายสุขวิช ได้เว้นวรรคภายหลังจากพ้นถูกตัดสิทธิทางการเมืองเนื่องจากมารดาถึงแก่กรรม และเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์[8]

ผลงานเพื่อสังคม[แก้]

ภาคเอกชน[แก้]

ในฐานะผู้บริหารบริษัทข้ามชาติ (บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ประเทศไทย) งานเพื่อสังคมไทย

งานการเมือง[แก้]

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2538 -2539 มีผลงานที่สำคัญ ที่ได้รับการบันทึกจากนานาชาติ [9][10] การริเริ่มการปฏิรูปการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการศึกษา จากต่างประเทศ[11]การส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการนำคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อการเรียนการสอน แต่โครงการดังกล่าวกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศไทยว่า มีการทุจริต ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ป.ป.ช. ได้มีมติให้ยุติเรื่องการสอบสวนดังกล่าว เนื่องจากเป็นการใส่ความเพื่อหวังผลทางการเมือง[12] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 ที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือนโยบายปฏิรปการศึกษา 2538 ของนาย สุขวิช [13]

การศาสนา[แก้]

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให้มีการผลักดันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นการเฉพาะ การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่จัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ในปี2540ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทาวงศึกษาเสนอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพ.ศ.2540ฝ่าย(ธรรมยุตินิกาย) และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยพ.ศ.2540ฝ่าย(มหานิกาย)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.
 2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
 4. http://edge200.bugaboo.tv/index.php
 5. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/052/1.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งวิทยาเขตนครพนม สังกัดสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล]
 6. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/102/20.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งวิทยาเขต สังกัดสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล]
 7. เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!
 8. การกลับมาของบ้านเลขที่ 111 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ “หลังฉาก”
 9. http://he'd bib.iau-aiu.net/format_liste.php?lang=en&onglet= 0&link=O&format=bref&sort=DatePublication%2520DESC,Title&Chp2=Sukavich+Rangsitpol %252C+H?E
 10. https://books.google.co.th/books/about/New_aspiration_for_education_on_In_Thailan.html?id=s-QIAAMAAJ&redir_esc=y
 11. http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/photo gallery/president/Sukavich.htm
 12. มีดปักหลัง 14 ปี
 13. http://www.zvab.com/Education-Life-Rangsitpol -White-Lotus/17221860367/buch
 14. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ชั้นสายสะพาย สมาชิกวุฒิสภา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗)
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)