สุขวิช รังสิตพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุขวิช รังสิตพล
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 – 14 สิงหาคม พ.ศ.2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ก่อนหน้า สัมพันธ์ ทองสมัคร
ถัดไป ชิงชัย มงคลธรรม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (81 ปี)
พรรคการเมือง ไทยรักไทย
คู่สมรส นางผิวผ่อง รังสิตพล
ศาสนา พุทธ

สุขวิช รังสิตพล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคความหวังใหม่ และพรรคไทยรักไทย

ประวัติ[แก้]

นายสุขวิช รังสิตพล เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2478 เป็นบุตรของนายสมบูรณ์ กับนางจินตนา รังสิตพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2503[1] และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์

ด้านชีวิตส่วนตัว นายสุขวิช สมรสกับนางผิวผ่อง ณรงค์เดช มีบุตร-ธิดา

 • พันโทหญิง ฐิฏา มานิตกุล (รังสิตพล) โฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมรส กับ นายสิทธินันท์ มานิตกุล
 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นาวาตรีหญิง ดร. ฐิติพร สุวัฒนพงศ์เชษฐ ร.น. สมรสกับ นายแพทย์สุบรรณ สุวัฒนพงศ์เชษฐ
 • ดร.ณัฐพล รังสิตพล สมรสกับ นางไรรัตน์ (สุวรรณรักษ์) รังสิตพล

การศึกษา[แก้]

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รุ่นที่ 9)

อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์ 2 สมัย (ปลดหนี้ให้สมาคมสำเร็จ ด้วยการจัดงานริเริ่มจัดงานการกุศล

การทำงาน[แก้]

 • 2500-2535 บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ประเทศไทย
 • 2536-2537 ผู้ว่าการการทางพิเศษ
 • 2537 ประธานกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

การทำงานด้านการเมือง[แก้]

นายสุขวิช รังสิตพล เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 และเป็นสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคความหวังใหม่ ในปี พ.ศ. 2539 และได้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทยในการยุบรวมพรรคหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544

นายสุขวิช รังสิตพล เป็นนักการเมืองระดับแกนนำของพรรคความหวังใหม่ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคความหวังใหม่[2] เคยได้รับตำแหน่งสำคัญทางการเมืองได้แก่ รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[3] และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

 • 20เมษายน2540เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดตั้งสถาบันราชภัฏ 5 แห่ง

1สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์

2สถาบันราชภัฏชัยภูมิ

3สถาบันราชภัฏนครพนม

4สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

5สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ

 • 18 มิถนายน 2540 ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ 50 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเช่น

1วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[4]

ปัจจุบัน นายสุขวิช ได้เว้นวรรคภายหลังจากพ้นถูกตัดสิทธิทางการเมืองเนื่องจากมารดาถึงแก่กรรม และเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์[5]

ผลงานเพื่อสังคม[แก้]

ภาคเอกชน[แก้]

ในฐานะผู้บริหารบริษัทข้ามชาติ (บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ประเทศไทย) งานเพื่อสังคมไทย

งานการเมือง[แก้]

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2538 -2539 มีผลงานที่สำคัญ ที่ได้รับการบันทึกจากนานาชาติ [6][7] การริเริ่มการปฏิรูปการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการศึกษา จากต่างประเทศ[8]การส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการนำคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อการเรียนการสอน แต่โครงการดังกล่าวกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศไทยว่า มีการทุจริต ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ป.ป.ช. ได้มีมติให้ยุติเรื่องการสอบสวนดังกล่าว เนื่องจากเป็นการใส่ความเพื่อหวังผลทางการเมือง[9] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 ที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือนโยบายปฏิรปการศึกษา 2538 ของนาย สุขวิช [10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.
 2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
 4. เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!
 5. การกลับมาของบ้านเลขที่ 111 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ “หลังฉาก”
 6. http://he'd bib.iau-aiu.net/format_liste.php?lang=en&onglet= 0&link=O&format=bref&sort=DatePublication%2520DESC,Title&Chp2=Sukavich+Rangsitpol %252C+H?E
 7. https://books.google.co.th/books/about/New_aspiration_for_education_on_In_Thailan.html?id=s-QIAAMAAJ&redir_esc=y
 8. http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/photo gallery/president/Sukavich.htm
 9. มีดปักหลัง 14 ปี
 10. http://www.zvab.com/Education-Life-Rangsitpol -White-Lotus/17221860367/buch
 11. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ชั้นสายสะพาย สมาชิกวุฒิสภา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗)
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)