สุขวิช รังสิตพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุขวิช รังสิตพล[1]
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ก่อนหน้า สัมพันธ์ ทองสมัคร
ถัดไป ชิงชัย มงคลธรรม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (83 ปี)
พรรคการเมือง ไทยรักไทย
คู่สมรส นางผิวผ่อง รังสิตพล
ศาสนา พุทธ

สุขวิช รังสิตพล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคความหวังใหม่ และพรรคไทยรักไทย

ประวัติ

นายสุขวิช รังสิตพล เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2478 เป็นบุตรของนายสมบูรณ์ กับนางจินตนา รังสิตพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2503[2] และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์

ด้านชีวิตส่วนตัว นายสุขวิช สมรสกับนางผิวผ่อง ณรงค์เดช มีบุตร-ธิดา 3 คน

 • พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล อดีตโฆษกกระทรวงกลาโหม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมรสกับนายสิทธินันท์ มานิตกุล
 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นาวาตรีหญิง ดร. ฐิติพร รังสิตพล สุวัฒนพงศ์เชษฐ ร.น. สมรสกับ นายแพทย์สุบรรณ สุวัฒนพงศ์เชษฐ
 • ดร.ณัฐพล รังสิตพล สมรสกับ นางไรรัตน์ (สุวรรณรักษ์) รังสิตพล

การศึกษา

การทำงาน

 • 2500-2535 บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ประเทศไทย
 • 2536-2537 ผู้ว่าการการทางพิเศษ
 • 2537 ประธานกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสุขวิช ได้วางมาตรฐาน ราคาทางด่วนต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 500 ล้านบาท และต้องมีทางเลียบทางด่วน ไว้ 300 กิโลเมตร ซึ่งไม่สามารถทำได้สำเร็จหลังจากการลาออก ของนายสุขวิช รังสิตพล[4] [5]

ประธานองค์การรถไฟฟ้ามหานคร

 • วางแผนแม่บทรถไฟฟ้า ใยแมงมุม 300 กิโลเมตรในกรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแม่บทรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมือง

งานการเมือง

นายสุขวิช รังสิตพล เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 และเป็นสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคความหวังใหม่ ในปี พ.ศ. 2539 และได้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทยในการยุบรวมพรรคหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544

นายสุขวิช รังสิตพล เป็นนักการเมืองระดับแกนนำของพรรคความหวังใหม่ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคความหวังใหม่[6] เคยได้รับตำแหน่งสำคัญทางการเมืองได้แก่ รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[7] และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สุขวิช รังสิตพล เมื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ขณะสถาปนาโรงเรียนมีชื่อว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวาระเสด็จสวรรคตในปี2538 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานตราประจำโรงเรียน และชื่อโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใหม่ว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์" ตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มี 12 แห่งทุกเขตการศึกษาในประเทศไทย

ในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ตำบลทุกตำบลของประเทศไทยได้มีโอกาสจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาเป็นครั้งแรกเพื่อรับเด็กที่ไม่มีที่เรียนต่อประมาณ 3 ล้านคนทั่วประเทศ มีการประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รวมทั้งยกฐานะวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศ 43 แห่ง ให้เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส ยกเว้นค่าเล่าเรียน 3 ปีพร้อมทั้งให้เงินอุดหนุนแก่เด็กนักเรียน 5,000 บาท และประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ 50 แห่งทั่วประเทศ ในวันที่18 มิถุนายน 2540

มีการประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และภายในปี 2540 จัดตั้งและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียนให้เรียนภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดตั้งสถาบันราชภัฏ 5 แห่ง คือ สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ สถาบันราชภัฏนครพนม สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด และสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[8]

ปัจจุบัน นายสุขวิช ได้เว้นวรรคภายหลังจากพ้นถูกตัดสิทธิทางการเมืองเนื่องจากมารดาถึงแก่กรรม และเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์[9]

การศาสนา

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให้มีการผลักดันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นการเฉพาะ การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่จัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ในปี2540ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทาวงศึกษาเสนอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพ.ศ. 2540ฝ่าย(ธรรมยุตินิกาย) และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยพ.ศ. 2540ฝ่าย(มหานิกาย)

การปฏิรูปการศึกษา

[10]

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2540 นายสุขวิช รังสิตพล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป้นผู้ประกาศนโยบาย "พฤษภาคม 2540 เด็กไทยทุกคนต้องได้เรียน" ว่า

เพื่อให้นโยบายการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี เป็นผลต่อเนื่องอย่างจริงจัง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขยายบริการการศึกษาให้กว้างขวาง เพื่อให้การศึกษา 12 ปี เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสากล ขยายบริการให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรอายุ 18 ปี โดยจะจัดโปรแกรมการเตรียมความพร้อม เด็กเล็กอายุ 2 - 3 ขวบ และ3 - 5 ขวบ สำหรับชั้นอนุบาล ให้มีศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และเตรียมความพร้อม เด็กอนุบาลเรียนต่อระดับประถม เพื่อเป็นพื้นฐานยกระดับการศึกษาในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ส่วนเด็กอายุ 6 - 11 ปี ก็จะได้รับการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 15 - 17 ปี ที่ไม่มีโอกาศเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร ก็จะได้รับการศึกษาต่อในระดับนี้ต่อไป เพื่อผลักดันให้นโยบายและแนวทางดังกล่าวเป็นจริง ในปีงบประมาณ 2540 แม้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่งได้รับสมัคร และกำหนดวิธีดำเนินการเพื่อให้ได้เด็กเข้ามาเรียนตามเป้าหมายไปแล้ว ซึ่งมีทั้งการคัดเลือก การจับฉลาก การสอบคัดเลือก และการให้โอกาสในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานศึกษาจะได้เด็กตามเป้าหมาย ตามแผนที่กำหนดไว้ในปีการศึกษา 2540 แต่กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าเด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด สภาพใด หรือในฐานะใด ควรจะได้เรียนหนังสือไม่ว่าจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบ ถ้าหากต้องการเรียนหนังสือทุกคน สามารถติคต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานศึกษา หรือโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ว่า "พฤษภาคม 2540 เด็กไทยทุกคนต้องได้เรียน" รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงแนวทางการที่จะให้เด็กไทยทุกคนได้เรียน ในเดือนพฤษภาคม 2540 อีกด้วยว่า ได้เชิญอธิบดีและเลขาธิการทุกกรมของกระทรวงศึกษาธิการประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการรับนักเรียนที่จะเพิ่มเข้ามาทุกระดับชั้นเรียนจากแผนเดิมให้ได้ ที่วิทยาเกษตรกรรมชลบุรี ซึ่งทุกกรมพร้อมปฏิบัติเตรียมการรับมือและได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งสำรวจเพื่อวางแผนการจัดหาที่เรียนให้เด็กตามนโยบายที่ประกาศไว้ต่อไปให้ได้

รางวัล

ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวความคิดของ ฯพณฯสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระหว่างปี 2538-2540(1995-1997)ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้รับรางวัลในฐานะองค์กรที่ดูแลการปฏิรูปทางการศึกษา (UNESCO - ACEID Award for Excellence in Education) โดยองค์การยูเนสโกและศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษาแห่งเอเชีย ในการประชุมนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2540[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/photogallery/president/sukavich.htm
 2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.
 3. https://www.pagalguy.com/discussions/asian-institue-of-management-sy-2010-mba-mm-intake-25044699/5664679
 4. http://www.lnwcars.com/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
 5. http://edge200.bugaboo.tv/index.php
 6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
 8. เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!
 9. การกลับมาของบ้านเลขที่ 111 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ “หลังฉาก”
 10. https://web.archive.org/web/20181103131226/http://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/htmlfiles/23069-8384.html
 11. http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001135/113535Eo.pdf
 12. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ชั้นสายสะพาย สมาชิกวุฒิสภา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗)
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)