สุขวิช รังสิตพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุขวิช รังสิตพล
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 – 14 สิงหาคม พ.ศ.2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ก่อนหน้า สัมพันธ์ ทองสมัคร
ถัดไป ชิงชัย มงคลธรรม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (81 ปี)
พรรคการเมือง ไทยรักไทย
คู่สมรส นางผิวผ่อง รังสิตพล
ศาสนา พุทธ

สุขวิช รังสิตพล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคความหวังใหม่ และพรรคไทยรักไทย

ประวัติ[แก้]

นายสุขวิช รังสิตพล เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2478 เป็นบุตรของนายสมบูรณ์ กับนางจินตนา รังสิตพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2503[1] และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์

ด้านชีวิตส่วนตัว นายสุขวิช สมรสกับนางผิวผ่อง ณรงค์เดช มีบุตร-ธิดา

 • พันโทหญิง ฐิฏา มานิตกุล (รังสิตพล) โฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมรส กับ นายสิทธินันท์ มานิตกุล
 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นาวาตรีหญิง ดร. ฐิติพร สุวัฒนพงศ์เชษฐ ร.น. สมรสกับ นายแพทย์สุบรรณ สุวัฒนพงศ์เชษฐ
 • ดร.ณัฐพล รังสิตพล สมรสกับ นางไรรัตน์ (สุวรรณรักษ์) รังสิตพล

การศึกษา[แก้]

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รุ่นที่ 9)

อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์ 2 สมัย (ปลดหนี้ให้สมาคมสำเร็จ ด้วยการจัดงานริเริ่มจัดงานการกุศล

การทำงาน[แก้]

 • 2500-2535 บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ประเทศไทย
 • 2536-2537 ผู้ว่าการการทางพิเศษ
 • 2537 ประธานกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

การทำงานด้านการเมือง[แก้]

นายสุขวิช รังสิตพล เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 และเป็นสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคความหวังใหม่ ในปี พ.ศ. 2539 และได้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทยในการยุบรวมพรรคหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544

นายสุขวิช รังสิตพล เป็นนักการเมืองระดับแกนนำของพรรคความหวังใหม่ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคความหวังใหม่[2] เคยได้รับตำแหน่งสำคัญทางการเมืองได้แก่ รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[3] และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย คนที่ 5 ปี2536-2537[แก้]

1การทางพิเศษก่อตั้งเมื่อปี2518 จนถึงปี 2536 มีเพียงทางด่วนขั้นที่ 1 ดินแดง-ดาวคะนอง

2ปี2536 ทางด่วนขั้นที่2 พระรามเก้า-แจ้งวัฒนะ ราคา~1200 ล้านบาท/กิโลเมตร เซ็นสัญญาโดย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อปี2531 สร้างเสร็จแต่เปิดไม่ได้ นายสุขวิช รังสิตพล ได้รับการขอร้องให้เข้ามาเป็นผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหา ทำให้เปิดได้

3ปี2536 ทางด่วนอาจณรงค์-รามอินทรา ราคา ~600 ล้านบาท/กิโลเมตรที่ เซ็นสัญญาแล้ว โดยผู้ว่าคนที่ 4 ตามแบบ ไม่มีทางเลียบทางด่วน นายสุขวิช รังสิตพล ขอแก้ไขแบบ ขอเพิ่มทางเลียบทางด่วน และ ขอลดระยะเวลาการก่อสร้างจาก 5 ปี

 • นายสุขวิช ได้วางมาตรฐาน ราคาทางด่วนต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 500 ล้าน และต้องมีทางเลียบทางด่วน ไว้ 300 กิโลเมตร ซึ่งไม่สามารถทำได้สำเร็จหลังจากการลาออก ของนาย สุขวิช รังสิตพล ( ที่มา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)
 • ความเปลี่ยนแปลงภายหลัง

4ปี2538 มีการเซ็นสัญญา ทางด่วนบางนา-บางปะกงที่ ตามแบบสูง 17.5 เมตร ราคา ~ 400 ล้าน/กิโลเมตร ผู้บริหารไม่สามารถภายหลัง ดำเนินการส่งมอบพื้นที่เหนือถนนบางนา จนเกิดค่าโง่ ทางด่วน 6200 ล้าน 5ปี2538 มีการเซ็นสัญญา ทางด่วน แจ้งวัฒนะ- บางไทร เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนแบบเป็นทางราบ และ เปลี่ยนราคาเป็น ~ 600 ล้านบาท/ กิโลเมตร

ขณะดำรงตำแหน่งประธานองค์การรถไฟฟ้ามหานคร[แก้]

 • วางแผนแม่บทรถไฟฟ้า ใยแมงมุม 300 กิโลเมตรในกรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแม่บทรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมือง

ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

 • ปีการศึกษา 2538-2540 ตำบล ทุกตำบล8000 ตำบล ของไทยได้มีโอกาสจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาเป็นครั้งแรกเพื่อรับเด็กที่ไม่มีที่เรียนต่อประมาณ 3 ล้านคนทั่วประเทศ
 • ปีการศึกษา 2539 มีนโยบายเกษตรเพื่อชีวิตของ นายสุขวิช รังสิตพลยกฐานะวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศ 47 แห่ง ให้เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส ยกเว้นค่าเล่าเรียน 3 ปีพร้อมทั้งให้เงินอุดหนุนแก่เด็กนักเรียน 5000 บาท

1วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

 • 7พฤษภาคม2539ประกาศจัดตั้ง

1วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน จังหวัดตรัง

2วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน

 • 3 กุมภาพันธ์ 2540ประกาศจัดตั้ง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

 • 8 เมษายน 2540ประกาศจัดตั้ง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

 • 20เมษายน2540เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดตั้งสถาบันราชภัฏ 5 แห่ง

1สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์

2สถาบันราชภัฏชัยภูมิ

3สถาบันราชภัฏนครพนม

4สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

5สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ

 • 18 มิถนายน 2540 ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ 50 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเช่น

1วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

 • 10 กรกฎาคม 2540 ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ

1วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

หลังจากนายสุขวิช รังสิตพลออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายต่างๆไม่สามารถสานต่อได้เช่น

 • 26 พฤศจิกายน 2540

มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งวิทยาเขต จำนวน 5แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครพนม[4] จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดปัตตานี[5] แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[6]

ปัจจุบัน นายสุขวิช ได้เว้นวรรคภายหลังจากพ้นถูกตัดสิทธิทางการเมืองเนื่องจากมารดาถึงแก่กรรม และเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์[7]

ผลงานเพื่อสังคม[แก้]

ภาคเอกชน[แก้]

ในฐานะผู้บริหารบริษัทข้ามชาติ (บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ประเทศไทย) งานเพื่อสังคมไทย

งานการเมือง[แก้]

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2538 -2539 มีผลงานที่สำคัญ ที่ได้รับการบันทึกจากนานาชาติ [8][9] การริเริ่มการปฏิรูปการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการศึกษา จากต่างประเทศ[10]การส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการนำคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อการเรียนการสอน แต่โครงการดังกล่าวกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศไทยว่า มีการทุจริต ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ป.ป.ช. ได้มีมติให้ยุติเรื่องการสอบสวนดังกล่าว เนื่องจากเป็นการใส่ความเพื่อหวังผลทางการเมือง[11] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 ที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือนโยบายปฏิรปการศึกษา 2538 ของนาย สุขวิช [12]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.
 2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
 4. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/052/1.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งวิทยาเขตนครพนม สังกัดสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล]
 5. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/102/20.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งวิทยาเขต สังกัดสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล]
 6. เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!
 7. การกลับมาของบ้านเลขที่ 111 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ “หลังฉาก”
 8. http://he'd bib.iau-aiu.net/format_liste.php?lang=en&onglet= 0&link=O&format=bref&sort=DatePublication%2520DESC,Title&Chp2=Sukavich+Rangsitpol %252C+H?E
 9. https://books.google.co.th/books/about/New_aspiration_for_education_on_In_Thailan.html?id=s-QIAAMAAJ&redir_esc=y
 10. http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/photo gallery/president/Sukavich.htm
 11. มีดปักหลัง 14 ปี
 12. http://www.zvab.com/Education-Life-Rangsitpol -White-Lotus/17221860367/buch
 13. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ชั้นสายสะพาย สมาชิกวุฒิสภา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗)
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)