พระเจ้าสุกโกทนะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สุกโกทนะ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าสุกโกทนะ

พระปรมาภิไธย สุกโกทนศากยราชา
ราชวงศ์ ศากยะ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พระเจ้าสีหนุ
พระราชมารดา พระนางกัญจนา
พระมเหสี พระนางกีสาโคตมีเถรี
พระราชบุตร พระอานนท์

พระเจ้าสุกโกทนะ [1] เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสีหนุ และพระนางกัญจนา สมภพในเมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ พร้อมด้วยพระโอรส และธิดาร่วมมารดาอีก 6 พระองค์ คือ

  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระเจ้าอมิโตทนะ
  3. พระเจ้าโธโตทนะ
  4. พระเจ้าฆนิโตทนะ
  5. พระนางปมิตาเทวี
  6. พระนางอมิตาเทวี

หลังนั้น พระเจ้าสุกโกทนะก็มีพระมเหสี ทรงพระนามว่า นางกีสาโคตมี และมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่ง พระนามว่า อานนท์ เนื่องจากเจ้าชายอานนท์ประสูติวันเวลาเดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะ จึงเรียกว่าเป็นสหชาติ

พระเจ้าสุกโกทนะ และนางกีสาก็เลี้ยงดูพระราชโอรสเป็นอย่างดี จนกระทั่งเจริญวัย และออกบวช

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]