สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) คือ สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้น