สินค้าใช้ร่วมกัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สินค้าใช้ร่วมกัน (complementary good) เป็นสินค้าที่ใช้ร่วมกันกับสินค้าอื่น เมื่อราคาสินค้าชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลต่อราคาสินค้าอีกชนิดหนึ่งในทิศทางเดียวกัน