สำมะโนเบลารุส (ค.ศ. 2009)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สำมะโนเบลารุส ค.ศ. 2009 เป็นการเก็บสำมะโนครั้งที่สองของประเทศเบลารุสหลังเป็นเอกราชจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต สำมะโนนี้จัดขึ้นในช่วงวันที่ 14–24 ตุลาคม ค.ศ. 2009 แล้วประกาศผลภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเก็บข้อมูลสำมะโนเต็มรูปแบบประมาณสองปี[1]

ประชากรในประเทศร้อยละ 97 มีส่วนร่วมในการเก็บสำมะโนนี้[2]

มีการประกาศใน ค.ศ. 2008 ว่าUN Population Commissionยอมรับการมอบเงิน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเบลารุสด้วยจุดประสงค์นี้[3]

แผนที่[แก้]


การกระจายตัวของชาวเบรารุสตามเขตการปกครองระดับ 3

การกระจายตัวของชาวโปแลนด์ตามเขตการปกครองระดับ 3

การกระจายตัวของชาวรัสเซียตามเขตการปกครองระดับ 3

เขตการปกครองระดับ 3 ตามกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]