สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Social Science
สถาปนาพ.ศ. 2553
สีสีเทา

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานการศึกษาหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนด้านสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชาที่มีส่วนเป็นสังคมศาสตร์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา การสื่อสารศึกษา ประวัติศาสตร์ และ คติชนวิทยา สามารถจัดว่าเป็นทั้งสาขาวิชาในสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งขึ้นเพื่อหน่วยทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และจัดการเรียนการสอนพื้นฐาน เตรียมการศึกษาขั้นสูงต่อไป โดยจัดการเรียนการสอนครอบคลุมไปทุกระดับชั้น สาขาสังคมศาสตร์ จึงเป็นการเรียนที่ครอบคลุมไปทุกอย่างที่เกี่ยวศาสตร์แห่งการดำรงชีวิต และการประยุกต์ใช้ในชีวิตของคน และพลเมืองโลก