สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกา (อังกฤษ: United States Copyright Office) เป็นหน่วยงานในสังกัดหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มีหน้าที่รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ รับและเก็บสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ และให้คำแนะนำรัฐสภาเรื่องที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งภายใน และต่างประเทศ ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และงานตุลาการที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงยังมีส่วนร่วมประชุมระดับนานาชาติ หรือประชุมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศในเรื่องลิขสิทธิ์ และศึกษาในประเด็นลิขสิทธิ์และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐสภามอบหมาย สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในตึกอนุสรณ์สถานเจมส์ เมดิสัน ในหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน