สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ทำการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ภาพรวม
สืบทอดจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ผู้บริหาร พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์, เลขาธิการ
จินตนา มีแสงพราว, รองเลขาธิการ
ว่าง, รองเลขาธิการ
ว่าง, รองเลขาธิการ
ปราณี ศิวารมภ์, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
อัจฉรา สระวาสี, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
อุษณีย์ ธโนศวรรย์, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ยศพล เวณุโกเศศ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ต้นสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
OTEPC.moe.go.th

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดิมมีฐานะเป็นกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่า "สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู" (ก.ค.) ต่อมาภายหลังการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการยุบรวมกรมต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ สำนักงาน ก.ค. ถูกยุบรวมเป็น สำนักงาน ก.ค.ศ. ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]