สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ทำการ
ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ภาพรวม
สืบทอดจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ผู้บริหาร พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์, เลขาธิการ
อุษณีย์ ธโนศวรรย์, รองเลขาธิการ
ศรีชัย พรประชาธรรม, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
OTEPC.moe.go.th

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดิมมีฐานะเป็นกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่า "สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู" (ก.ค.) ต่อมาภายหลังการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการยุบรวมกรมต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ สำนักงาน ก.ค. ถูกยุบรวมเป็น สำนักงาน ก.ค.ศ. ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]