ข้ามไปเนื้อหา

สารานุกรม หรือพจนานุกรมอันเป็นระบบว่าด้วยวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม และหัตถกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สารานุกรม หรือพจนานุกรมอันเป็นระบบว่าด้วยวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม และหัตถกรรม  
หน้าแรกของ "สารานุกรมฯ" (Encyclopédie)
ผู้ประพันธ์จำนวนมาก, ปรับปรุงและรวบรวมโดยดิเดอโรต์และดาลองแบร์
ประเทศประเทศฝรั่งเศส
ภาษาภาษาฝรั่งเศส
หัวเรื่องทั่วไป
ประเภทสารานุกรมเพื่อการอ้างอิง
สำนักพิมพ์André Le Breton, Michel-Antoine David, Laurent Durand และ Antoine-Claude Briasson
วันที่พิมพ์ค.ศ. 1751–72

สารานุกรม หรือพจนานุกรมอันเป็นระบบว่าด้วยวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม และหัตถกรรม (ฝรั่งเศส: Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers; อังกฤษ: Encyclopedia, or Systematic Dictionary, on Sciences, Arts and Crafts) หรือมักเรียกโดยย่อว่า "สารานุกรมฯ" (ฝรั่งเศส: Encyclopédie; "อองซีโกฺลเปดี") เป็นชื่อของสารานุกรมสามัญ ซึ่งเผยแพร่ในประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง ค.ศ. 1751–1772 และต่อมาได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหา ปรับปรุง และแปลเพิ่มขึ้นอีกหลายครั้ง

ชื่อเต็มของสารานุกรมนี้ คือ "สารานุกรม หรือพจนานุกรมอันเป็นระบบว่าด้วยวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม และหัตถกรรม โดยสมาคมชาวอักษรศาสตร์ ซึ่งอำนวยการโดยนายดีเดอโรต์ จากสถาบันวิทยาศาสตร์และวิจิตรศิลป์แห่งปรัสเซีย และในส่วนคณิตศาสตร์ โดยนายดาลองแบร์ จากราชบัณฑิตยสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งปารีส จากราชบัณฑิตยสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งปรัสเซีย และจากราชสมาคมแห่งลอนดอน" (ฝรั่งเศส: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, mis en ordre par M. Diderot de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Prusse, et quant à la partie mathématique, par M. d'Alembert de l'Académie royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse et de la Société royale de Londres; อังกฤษ: Encyclopedia, or Systematic Dictionary, on Sciences, Arts and Crafts by the Society of the Men of the Letters, made orderly by Mr Diderot of the Prussian Academy of Science and Belles-lettres and, with Respect to Mathematics, by Mr d'Alembert of the Paris Royal Academy of Sciences, of the same of Prussia and of the Royal Society of London)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]