กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สาธิตราชภัฏสัมพันธ์)
กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์
คำขวัญเกมแห่งมิตรภาพ เกมแห่งความสัมพันธ์
วัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬาของนักเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมายเหตุโรงเรียนสาธิตมัธยม 14 แห่ง
โรงเรียนสาธิตประถม 10 แห่ง

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ระดับประถมศึกษา และกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม 10 แห่ง และโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม 14 แห่ง ภายในงานยังมีการแข่งขันกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ และขบวนพาเหรด ซึ่งจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามลำดับ

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน[แก้]

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ระดับประถมศึกษา[แก้]

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษา[แก้]

 1. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 3. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
 4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา
 6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
 7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
 11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 12. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 14. รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
 15. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

การแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ เจ้าภาพ วันที่ ชื่อการแข่งขัน สถานที่
18 เวียงเจ้าเงาะเกมส์
19 2553 นครจำปาศรีเกมส์
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555 ล้านนาเกมส์
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2556 เชียงรายเกมส์
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 22-25 ธันวาคม 2557 เวียงเจ้าเงาะเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 23-25 ธันวาคม 2558 บางแก้วเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6-8 ธันวาคม 2560 นครสวรรค์เกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2-4 มกราคม 2562 สุริยะเกมส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
26 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 11-13 ธันวาคม 2562 ไก่แจ้เกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด