สาธารณรัฐโซเวียตสโลวัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาธารณรัฐโซเวียตสโลวัก

Slovenská republika rád  (สโลวัก)
Szlovák Tanácsköztársaság  (ฮังการี)
Словацька Радянська Республіка  (ยูเครน)
มิถุนายน-กรกฎาคม 1919
ธงชาติสาธารณรัฐโซเวียตสโลวัก
ธงชาติ
ของสาธารณรัฐโซเวียตสโลวัก
ตราแผ่นดิน
      สาธารณรัฐโซเวียตสโลวัก
      สาธารณรัฐโซเวียตสโลวัก
สถานะรัฐหุ่นเชิดของสาธารณรัฐโซเวียตฮังการี
เมืองหลวงเปรเชา
ภาษาทั่วไปสโลวัก ฮังการี ยูเครน
การปกครองระบบโซเวียต สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประธานสภาบริหารปฏิวัติ 
• 1919
ออนโตนีน ยอโนอูแซก
ยุคประวัติศาสตร์สมัยระหว่างสงคราม
• ประกาศจัดตั้ง
16 มิถุนายน 1919
• การแทรกแซงทางทหาร
7 กรกฎาคม 1919
ก่อนหน้า
ถัดไป
สาธารณรัฐเชโกสโลวัก (ค.ศ. 1918–1938)
สาธารณรัฐโซเวียตฮังการี
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน
สาธารณรัฐเชโกสโลวัก (ค.ศ. 1918–1938)
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ สโลวาเกีย
 ยูเครน

สาธารณรัฐโซเวียตสโลวัก (สโลวัก: Slovenská republika rád, ฮังการี: Szlovák Tanácsköztársaság, ยูเครน: Словацька Радянська Республіка, ชื่อตามตัวอักษร: 'สภาแห่งสาธารณรัฐสโลวัก') เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่มีอายุสั้นในภูมิภาคทางตอนใต้ของสโลวาเกีย ดำรงอยู่ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1919 จนถึง 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1919[1] เมืองหลวงของสาธารณรัฐตั้งอยู่ที่เมืองเปรเชา สาธารณรัฐได้ประกาศจัดตั้งขึ้นโดยมี ออนโตนีน ยอโนอูแซก เป็นประมุขแห่งรัฐ ถือเป็นรัฐที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์แห่งที่สี่ในประวัติศาสตร์

ในปี ค.ศ. 1918 กองกำลังเชโกสโลวักได้เริ่มเข้ายึดครองภูมิภาคตอนบนของฮังการี ตามข้อตกลงเกี่ยวกับดินแดนที่ไตรภาคีได้ทำไว้กับนักการเมืองชาวเชโกสโลวักในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม พื้นที่อัปเปอร์ฮังการี (ปัจจุบันคือพื้นที่ส่วนใหญ่ของสโลวาเกีย) ได้ถูกยึดครองโดยกองกำลังฮังการีจากสาธารณรัฐโซเวียตฮังการี และประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐโซเวียตสโลวักขึ้น

หลังจากการเกิดสงครามระหว่างฮังการี, เชโกสโลวาเกีย และโรมาเนีย สาธารณรัฐโซเวียตสโลวักได้ล่มสลาย และต่อมาดินแดนก็ถูกผนวกรวมเข้ากับเชโกสโลวาเกีย ต่อมาได้มีการจัดตั้งรัฐทายาทของสาธารณรัฐโซเวียต นั่นก็คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวัก ซึ่งเป็นสาธารณรัฐองค์ประกอบของเชโกสโลวาเกีย ดำรงอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1969 จนถึง 1990 ซึ่งสืบทอดต่อโดยสาธารณรัฐสโลวักเมื่อปี ค.ศ. 1992 และในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1993 เชโกสโลวาเกียจึงแตกสลายออกเป็นสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย

การกล่าวคำแถลงการจัดตั้งสาธารณรัฐโซเวียตสโลวักในเมืองเปรเชา
อนุสรณ์ความทรงจำแห่งสาธารณรัฐโซเวียตสโลวักในเมืองเปรเชา

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

หนังสืออ่านเพิ่มเติม[แก้]

  • Toma, Peter A. "The Slovak Soviet Republic of 1919" American Slavic & East European Review (1958) 17#2 pp 203–215.