สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Administrative Studies MJU Emblem.png
ชื่ออังกฤษSCHOOL OF ADMINISTATIVE STUDIES
ที่อยู่อาคารเทพ พงษ์พานิช

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ 0-5387-5400-4 โทรสาร 0-5387-5400
คณบดีอาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
สีประจำคณะเขียวไพล (เขียวอมเหลือง)
สัญลักษณ์สิงห์ไพร
เว็บไซต์รัฐศาสตร์ ม.แม่โจ้SOTUS
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้
รัฐศาสตร์ ม.แม่โจ้-แพร่

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร แต่ปัจจุบันมีการขยายวิทยาเขตในการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ อันได้แก่ แม่โจ้-แม่สะเรียง, แม่โจ้-แม่ฮ่องสอน, แม่โจ้พังงา-ภูเก็ต, แม่โจ้-ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจาก แม่โจ้-เชียงใหม่ แม่โจ้-แพร่ และแม่โจ้ - ชุมพร จะเน้นในการบริหารงานของภาครัฐโดยเพิ่มเติมส่วนที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติมด้านการบริหารงานแบบเอกชน จุดเน้นที่สำคัญคือ การบริหารงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งต่อไปถือเป็นส่วนที่เป็นฐานของการพัฒนาจังหวัด ประเทศ โดยสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งภายในไม่กี่ปี จะมีการเปิดรับสมัคร ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ ถือเป็นการครบส่วนการศึกษาในวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ที่มีหลักสูตรการศึกษาในภาคอุดมดศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก

ประวัติ[แก้]

ด้วยความที่ "สิงห์" ลูกแม่โจ้ จะต้องมีสีประจำสาขาวิชาตามธรรมเนียมปฏิบติของแวดวงนักปกครอง และเพื่อเป็นเกียรติ ขวัญ และกำลังใจของทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ประจำสาขาวิชา จึงจำเป็นเรื่อง ที่ต้องคิด ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พาณิช อธิการบดี ได้กรุณาเลือกสีที่เหมาะสมให้กับสาขารัฐศาสตร์ คือ "สีไพล"[1]

เกิดจากความผสมผสานจากสีประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ เขียวขาวเหลือง ทำให้ได้สีที่ไปทางโทน เหลืองอมเขียว อันเป็นสีเดียวกับแป้งมงคลที่ใช้เจิมหน้าผากนักศึกษาใหม่ ในรุ่งเช้าของวัน "คลอด" ซึ่งคณาจารย์ และพี่ศิษย์เก่า ต่างก็ใช้แป้งโทนเขียวอมเหลือง หรือ "สีไพล" ใช้เจิมหน้าผากของนักศึกษาทุกคน ซึ่งลูกแม่โจ้ถือว่า เป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งยังเป็นการรับน้องใหม่เข้าสู่สังคมของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์แล้วนั้นเอง

และอธิการบดีได้กล่าวไว้ในที่ประชุมว่า "สิงห์ไพร ที่ให้เป็นตัว ร.เรือ นั้น มาจากสิงห์ป่า สิงห์ที่อยู่ในป่า เหมาะสมที่จะเป็นสิงห์ลูกเกษตรแม่โจ้" ดังนั้น จึงขอให้ใช้คำว่าสิงห์ไพร ร.เรือ แทนคำว่า สิงห์ไพล ล.ลิง[ต้องการอ้างอิง]

หลักสูตร[แก้]

  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]