สะพานลอย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สะพานลอยข้ามทางรถไฟ

สะพานลอย คือสะพานที่ใช้ในการข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรทางถนน เช่น ผู้เดินเท้า ผู้ขี่จักรยาน ผู้ขี่ม้าและสัตว์อื่น ๆ มากกว่าการสัญจรโดยยานพาหนะอื่น ๆ จึงมีน้ำหนักเบากว่าสะพานสำหรับยานพาหนะ แต่ก็มีจุดบอดหลายเรื่องคือแสงสว่างไม่เพียงพอและเสี่ยงต่ออาชญกรรม และอาจมีข้อจำกัดการใช้งานสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ , ผู้ทุลลภาพ[1] ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกามักไม่ค่อยเห็นสะพานลอยเท่าไร ส่วนใหญ่จะติดตั้งสะพานลอยเฉพาะทางด่วนหรือถนนที่ใช้ความเร็วสูง[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. สะพานลอยคนเดินข้ามถนน (2545)ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. Federal Highway administration, 2002