สะพานจอมเกล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สะพานจอมเกล้า เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำเพชรบุรี สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มแรกเรียกว่าสะพานช้าง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีคุณาประการใหญ่หลวงแก่ชาวเมืองเพชร อีกทั้งเมืองเพชรเป็นเมืองที่พระองค์ท่านโปรดปรานที่สุดที่จะประทับแรม จึงได้มีพระกรุณาโปรดแกล้าสร้างพระราชวัง ณ เขามไหศรรย์

แม่น้ำเพชรบุรี

สะพานจอมเกล้าเป็นอีกหนึ่งในสะพานที่ชาวเพชรใช้สัญจรไปมาในใจกลางเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยเชื่อมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ระหว่างตำบลท่าราบ (ตะวันออก) กับตำบลคลองกระแชง (ตะวันตก)เข้าด้วยกัน โดยเชื่อมถนนพงษ์สุริยากับถนนชีสระอินทร์

สะพานจอมเกล้าในอดีต
สะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรีในปัจจุบัน
เหนือน้ำ
สะพานใหญ่
สะพานจอมเกล้า
ท้ายน้ำ
สะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี ถนนราชวิถี