สวัสดิการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สวัสดิการ (อังกฤษ: welfare) หรือ สวัสดิการสังคม (social welfare) คือการสนับสนุนจากรัฐบาลประเภทหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมาชิกของสังคมจะสามารถได้รับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่น อาหารและที่พักพิง[1] ส่วนคำว่า ประกันสังคม อาจมีความหมายเหมือนกันกับสวัสดิการ หรือหมายถึงโครงการประกันสังคม ที่ให้การสนับสนุนเฉพาะผู้ที่จ่ายเงินมาก่อนแล้วเท่านั้น (เช่น ระบบบำนาญ) ซึ่งตรงข้ามกับโครงการ ช่วยเหลือทางสังคม ที่ให้การสนับสนุนด้านความต้องการพื้นฐานเพียงอย่างเดียว (เช่น สิทธิประโยชน์ด้านทุพพลภาพ)[2][3] องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ให้คำนิยามประกันสังคมว่าครอบคลุมถึง การสนับสนุนผู้สูงวัย การสนับสนุนการดูแลเด็ก การรักษาพยาบาล การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรและการลาป่วย สวัสดิการ การว่างงานและทุพพลภาพ และการสนับสนุนผู้ประสบอาการบาดเจ็บจากการทำงาน[4][5]

ในความหมายที่กว้างกว่านี้ สวัสดิการยังอาจรวมถึงความพยายามในการจัดให้มีระดับพื้นฐานด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่าน บริการทางสังคม ที่ได้รับเงินสนับสนุน เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน การฝึกอาชีพ และการเคหะสาธารณะ[6][7] ในรัฐสวัสดิการ รัฐจะรับผิดชอบด้านสุขภาพ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิการของสังคม โดยจัดให้มีบริการทางสังคมต่าง ๆ[7]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Social welfare program". Encyclopedia Britannica (ภาษาอังกฤษ).
  2. David S. Weissbrodt; Connie de la Vega (2007). International Human Rights Law: An Introduction. University of Pennsylvania Press. p. 130. ISBN 978-0-8122-4032-0.
  3. Walker, Robert (1 November 2004). Social Security And Welfare: Concepts And Comparisons: Concepts and Comparisons. McGraw-Hill Education (UK). p. 4. ISBN 978-0-335-20934-7.
  4. "International Labour Standards on Social security". International Labour Organization (ภาษาอังกฤษ).
  5. Frans Pennings (1 January 2006). Between Soft and Hard Law: The Impact of International Social Security Standards on National Social Security Law. Kluwer Law International B.V. pp. 32–41. ISBN 978-90-411-2491-3.
  6. J. C. Vrooman (2009). Rules of Relief: Institutions of Social Security, and Their Impact (PDF). Netherlands Institute for Social Research, SCP. pp. 111–126.
  7. 7.0 7.1 The New Fontana Dictionary of Modern Thought Third Edition (1999), Allan Bullock and Stephen Trombley Eds., p. 919.