สละ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สละ อาจหมายถึง

  • ขนเม่น (quill)
  • สละ - ชื่อปาล์มชนิด Salacca edulis Reinw. ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอคล้ายระกำ ผลสีคล้ำ ไม่มีหนาม เนื้อสีขาวหนาล่อนรสหวาน
  • สละ - ชื่อระกำพันธุ์หนึ่ง ส่วนมากผลมีเมล็ดเดียว
  • สละ - ชื่อปลาทะเลชนิด Scomberoides commersonnianus ในวงศ์ Carangidae
  • บริจาค, เสียสละ, ละทิ้ง, ปล่อยวาง