สมใจนึก เองตระกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมใจนึก เองตระกูล
ปลัดกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
ก่อนหน้า นายศุภชัย พิศิษฐวานิช
ถัดไป นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 เมษายน พ.ศ. 2487
ประเทศไทย
คู่สมรส นางนุชนารถ เองตระกูล (สกุลเดิม สร้อยสุวรรณ)
ศาสนา พุทธ

สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)[1] อดีตปลัดกระทรวงการคลัง [2]


ประวัติ[แก้]

นายสมใจนึก เองตระกูลเป็นบุตรของนายวิชัยเองตระกูล และ นางนิดา เองตระกูล นักธุรกิจโรงเลื่อยและจัดสรรที่ดิน เจ้าของตลาดดินแดงเมื่อ 40 กว่าปีก่อน และเจ้าของสนามกอล์ฟ [3]สมรสกับ นางนุชนารถ เองตระกูล มีบุตรธิดาด้วยกัน 2 คน คือ ร้อยโทสัณชัย เองตระกูล และนางสาวสินีนารถ เองตระกูล

การศึกษา[แก้]

การรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2528 สารวัตรศุลกากร 8 ผู้อำนวยการกองควบคุมยานและสินค้า กรมศุลกากร
 • พ.ศ. 2528 สารวัตรศุลกากร 8 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 (จ.สงขลา) กรมศุลกากร
 • พ.ศ. 2529 สารวัตรศุลกากร 8 นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ กรมศุลกากร
 • พ.ศ. 2530 นักบริหาร 9 รองอธิบดีกรมศุลกากร (ฝ่ายปราบปราม)
 • พ.ศ. 2534 ผู้ตรวจราชการ 10 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2535 นักบริหาร 10 รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2536 นักบริหาร 10 อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • พ.ศ. 2539 นักบริหาร 10 อธิบดีกรมสรรพากร
 • พ.ศ. 2540 นักบริหาร 10 อธิบดีกรมศุลกากร
 • พ.ศ. 2543 นักบริหาร 11 ปลัดกระทรวงการคลัง

การอบรม/ดูงาน/สัมมนา การดูงานต่างประเทศ[แก้]

 • พ.ศ. 2532 งานศุลกากรของกรมศุลกากร ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2534 เทคนิคและมาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการค้า ยาเสพติดและดำเนินการกับผู้สมคบและการยึดทรัพย์สินที่ได้ จากการค้ายาเสพติด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2535 การป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลภาษีมูลค่าเพิ่มการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด และการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการสืบสวนป้องกันและปราบปราม ณ ประเทศ อังกฤษ
 • พ.ศ. 2537 การปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตเขตอัลเบอร์ต้า ณ ประเทศแคนาดา
 • พ.ศ. 2540 การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Refund) ให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ประเทศสิงคโปร์

ตำแหน่งพิเศษ[แก้]

 • ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
 • ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 • รองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
 • กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการในคณะกรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท แอดมิราลี่ ประเทศไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • อดีตประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]