สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี
Norodom Arunrasmy.jpg

พระนามเต็ม สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี
พระอิสริยยศ สมเด็จพระอนุช
ราชวงศ์ ราชวงศ์นโรดม
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (60 ปี)
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
พระมารดา หม่อมมุนีวรรณ พรรณีวรมัน
พระสวามี หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริรัฐ
แกว ปุตรัสเมย
พระบุตร หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ นาเกีย
หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ นนโท
หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริกิติ์
หม่อมเจ้ารัศมี โปนิตา
หม่อมเจ้ารัศมี เขมมุนี

สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี (คำอ่าน อะ-นุด นะ-โร-ดม ; Samdech Preah Anoch Norodom Arunrasmy) เป็นพระราชธิดาองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กับหม่อมมุนีวรรณ พรรณีวรมัน หม่อมชาวลาว

ประวัติ[แก้]

สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี ประสูติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1955 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นพระราชธิดาองค์สุดท้องของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กับหม่อมมะนีวัน พานีวง หม่อมชาวลาวจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยพระชนกของพระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ โปรดหม่อมชาวลาวนางนี้มาก จึงได้พระราชนิพนธ์เพลง บุปผาเวียงจันทน์ พระราชทานแด่ชนนีของพระองค์ และถือเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ที่มีชื่อเสียงมากเพลงหนึ่ง[1]

สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี ทรงสำเร็จการศึกษาจาก Petit Lycee Descartes ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และโรงเรียนคาทอลิกมาร์แตเดอีในแกบ นอกจากภาษาเขมรแล้ว พระองค์สามารถรับสั่งเป็นภาษาลาว ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษได้

สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี เคยเป็นพระราชอาคันตุกะพิเศษของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในการจัดโครงการสัมมนาดนตรีของไทยและกัมพูชา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย[2]

พระองค์ได้เล่นการเมืองในพรรคฟุนซินเปก (FUNCINPEC)[3]

สมรส[แก้]

สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี ได้สมรสกับนักองค์ราชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริรัฐ ภายหลังได้หย่ากัน และพระองค์ได้เสกสมรสอีกครั้งกับนายแก้ว พุทธ รัศมี มีโอรส-ธิดาด้วยกัน 5 พระองค์ ได้แก่[4]

 1. หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริรัฐ มีพระโอรส 2 พระองค์ และพระธิดา 1 พระองค์ ได้แก่
 2. นายแกว ปุตรัสเมย มีพระธิดา 1 พระองค์ และพระโอรส 1 พระองค์ ได้แก่
  • หม่อมเจ้ารัศมี โปนิตา
  • หม่อมเจ้ารัศมี เขมมุนี

พระอิสริยยศและราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994 พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ได้พระราชทานพระอิสริยยศที่ "พระองค์มจะ (พระองค์เจ้า) ราชบุตรีพระอนุช" ("Preah Ang Machas Reach Botrei Preah Anoch") และได้รับกาารเฉลิมพระอิสริยยศอีกครั้งโดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เป็น "สมเด็จราชบุตรีพระอนุช" ("Somdech Reach Botrei Preah Anoch") ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2004 สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมีทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ หลายประเภท โดยทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมเด็จพระมหากษัตริยานี สีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนา, เครื่องราชอิสริยภรณ์มุนีศราภรณ์ชั้นที่ 4 (Commander of the Royal Order of Monisaraphon) และอื่นๆ

อ้างอิง[แก้]

 1. คึกฤทธิ์ ปราโมช. ถกเขมร. ก้าวหน้า:พระนคร, พิมพ์ครั้งที่ 3, ตุลาคม 2506. หน้า 208
 2. วงมโหรีปี่พาทย์ Khmer Orchestra จาก.สุรินทร์ .สู่..การบรรเลงเพลงที่ .อยุธยา.
 3. "Nationality questions generate debate", Angus Reid Global Monitor.
 4. Preah Ang Mechas Norodom Arun Rasmy
 5. "A Cambodian princess marries". The Star. Saturday January 15, 2005. สืบค้นเมื่อ 2010-10-10.