สมเด็จพระราชินีฮโยฮยอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระราชินีฮโยฮยอน

พระนาม 효현성황후
พระนามเต็ม สมเด็จพระจักรพรรดินีซอง
ราชวงศ์ โชซอน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ ค.ศ. 1828
สวรรคต ค.ศ. 1843
พระราชสวามี พระเจ้าฮอนจงแห่งโชซอน

สมเด็จพระราชินีฮโยฮยอน ราชินีแห่งอาณาจักรโชซอนพระมเหสีของพระเจ้าฮอนจงกษัตริย์พระองค์ที่ 24 แห่งอาณาจักรโชซอน พระนางเกิดในตระกูลคิมแห่งเมืองอันดง (효현왕후 김씨) ธิดาของ คิมโจกึน (김조근) ภายหลังการสิ้นพระชนม์ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินีซอง (효현성황후)