สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (อ่านว่า รัดชะมังคะลาจาน) แปลว่า เชือกมงคล ปัจจุบันเป็นราชทินนามสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งในฝ่ายมหานิกาย

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สถาปนาขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฐานานุกรม[แก้]

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 10 รูป ดังนี้

  • พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ญาณโกศล วิมลศีลาจาร มหาคณาธิการนายก ปิฎกธรรมรักขิต

รายนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สมัยรัตนโกสินทร์[แก้]

ลำดับที่ รายนาม วัด ได้รับสมณศักดิ์
1 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พ.ศ. 2538

อ้างอิง[แก้]