ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดอุตรดิตถ์มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 2 คน คือ คำนวณ เหมาะประสิทธิ์ และ อนุชาติ บรรจงศุภมิตร

  • นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามากครั้งที่สุด คือ 2 สมัย ได้แก่ นายพีระศักดิ์ พอจิต
  • สมาชิกวุฒิสภาสตรีคนแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ นางนฤมล ศิริวัฒน์ (จากการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2551)

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 คำนวณ เหมาะประสิทธิ์ พีระศักดิ์ พอจิต
2 อนุชาติ บรรจงศุภมิตร -

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 นฤมล ศิริวัฒน์ พีระศักดิ์ พอจิต

อ้างอิง[แก้]