สมาชิกรัฐสภา (สหราชอาณาจักร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในสหราชอาณาจักร สมาชิกรัฐสภา (อังกฤษ: Member of Parliament, ย่อ: MP) หมายถึงบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเพื่อเป็นผู้แทนในสภาสามัญชนในรัฐสภาสหราชอาณาจักร[1]

ระบบการลงคะแนน[แก้]

สมาชิกทั้งหมดจำนวน 650 รายในรัฐสภาสหราชอาณาจักรมาจากการเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุดโดยมีผู้แทนเขตละหนึ่งคนจากทั่วทุกเขตเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร ซึ่งในแต่ละเขตนั้นจะมีผู้แทนของตนเองเพียงคนเดียว[2][3]

การเลือกตั้ง[แก้]

ตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาจะว่างลงโดยอัตโนมัติเพื่อจัดการเลือกตั้งในทุกๆ ห้าปี โดยตามพระราชบัญญัติวาระแบบกำหนดสำหรับรัฐสภา ค.ศ. 2011 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งทั่วไปนั้นมีขึ้นในวันพฤหัสบดีแรกของเดือนพฤษภาคมในทุกๆ ห้าปี[4] อย่างไรก็ตามรัฐสภามีมติเห็นชอบในปีค.ศ. 2017 และค.ศ. 2019 ได้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

หากตำแหน่งใดว่างลงในสมัยประชุมอันเนื่องมาจากการการเสียชีวิตหรือลาออกนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมสำหรับเขตเลือกตั้งนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติผู้แทนปวงชน ค.ศ. 1981 หากสมาชิกรัฐสภารายใดได้รับโทษจำคุกเป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจะถือว่าออกจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติ หากกรณีที่เป็นคดีลหุโทษนั้นตามพระราชบัญญัติถอดถอนสมาชิกรัฐสภา ค.ศ. 2015 บัญญัติให้สามารถลงมติถอดถอนได้ โดยหากมีเสียงรับรองมากกว่าร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิลงคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้นจะถือว่าพ้นจากตำแหน่ง[5]

การเรียกขาน[แก้]

สมาชิกรัฐสภาได้รับสิทธิในการใช้อักษรท้ายนามว่า "MP" โดยเมื่อออกนามถึงสมาชิกรัฐสภาจะเรียกว่า "ผู้ทรงเกียรติ" (honourable) ในระหว่างการอภิปรายในสภาสามัญชนหรือใช้ได้ในกรณีเป็นบุตรของขุนนาง สมาชิกรายใดที่เป็นสมาชิกในสภาองคมนตรีจะต้องใช้คำนำหน้าว่า เดอะไรต์ออนะระเบิล "Rt Hon." (แปลว่า ผู้มีเกียรติมาก) ตามด้วยชื่อ นามสกุล และอักษรย่อ MP ตามหลัง[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. "What MPs do". UK Parliament. สืบค้นเมื่อ 21 April 2017.
  2. "Voting Systems in the UK". สืบค้นเมื่อ 2 April 2019.
  3. "Parliamentary Constituencies". สืบค้นเมื่อ 2 April 2018.
  4. "Fixed-term Parliaments Act 2011". UK Legislation. สืบค้นเมื่อ 16 August 2018.
  5. "Recall of MPs Act 2015". Parliament of the United Kingdom. สืบค้นเมื่อ 2 April 2019.
  6. "How to Address an MP".