สมาคมเพื่อการเพิกถอนการเป็นสหภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แดเนียล โอคอนเนลผู้ก่อตั้ง “สมาคมเพื่อการเพิกถอนการเป็นสหภาพ”

สมาคมเพื่อการเพิกถอนการเป็นสหภาพ (อังกฤษ: Repeal Association) เป็นขบวนการทางการเมืองของไอร์แลนด์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยแดเนียล โอคอนเนล (Daniel O'Connell) โดยมีจุดประสงค์ในการรณรงค์ในการพยายามยกเลิกพระราชบัญญัติสหภาพของปี ค.ศ. 1800 ที่เป็นพระราชบัญญัติที่มีผลให้เกิดการรวมราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และ ราชอาณาจักรไอร์แลนด์ เข้าด้วยกันเป็น สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์[1]

สมาคมต้องการที่จะหันไอร์แลนด์กลับไปอยู่ในฐานะที่มีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองเช่นที่ก่อตั้งได้สำเร็จอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งโดยเฮนรี แกรทแทน (Henry Grattan) ในคริสต์ทศวรรษ 1780 แต่ครั้งนี้เป็นการร่วมมืออย่างเต็มตัวโดยฝ่ายคาทอลิกหลังจากพระราชบัญญัติผ่อนปรนสิทธิของโรมันคาทอลิก (Act of Catholic Emancipation) มีผลในการบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1829 ที่ได้รับการสนับสนุนโดยการอนุมัติภายใต้พระราชบัญญัติปฏิรูปของปี ค.ศ. 1832 เมื่อสมาคมมาล้มตัวลงในปลายคริสต์ทศวรรษ 1840 ขบวนการยังไอร์แลนด์ (Young Ireland) ก็มารับช่วงต่อ

ผู้ต้องการยกเลิกการเป็นสหภาพทำการประท้วงการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1832 ในไอร์แลนด์ ระหว่างปี ค.ศ. 1835 จนถึงปี ค.ศ. 1841 สมาชิกก็สมัครเข้ารับการเลือกตั้งโดยทำการร่วมมือกับพรรคลิเบอรัลของสหราชอาณาจักร ผู้สมัครรับเลือกตั้งของสมาคมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคลิเบอรัลทำการประท้วงการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักรอีกครั้งในปี ค.ศ. 1841 และ ปี ค.ศ. 1847

อ้างอิง[แก้]

  1. Welcome parliament.uk, accessed 7 October, 2008]
  • British Electoral Facts 1832 - 1999, compiled and edited by Colin Rallings and Michael Thrasher (Ashgate Publishing Ltd 2000)
  • Parliamentary Election Results in Ireland, 1801-1922, edited by B.M. Walker (Royal Irish Academy 1978)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]