สมาคมพุทธเมตตาเทวาสงเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมาคมพุทธเมตตาเทวาสงเคราะห์ ตั้งอยู่ที่ศาลไต่เซี่ยฮุกโจ้ว (เจ้าพ่อเห้งเจีย) ถนนคีรีรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานภาคประชาชนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 พัฒนามาจากชมรมพุทธบุตรเอตทัคคะ จังหวัดเลย ปัจจุบัน มีหน่วยงานในสังกัดที่ทำงานเป็นชื่อเสียงให้แก่สมาคม ได้แก่ "หน่วยกู้ภัยเทวา" นอกจากนั้น ยังมีการรับและบริจาคหีบศพ ผ้าดิบห่อศพ นอกจากนั้น ทางสมาคมยังได้มีที่เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีองค์ประธานศาล คือ ไต่เซี่ยฮุกโจ้ว หรือเจ้าพ่อเห้งเจีย

รายนามนายกสมาคม

1.นายทรงธรรม นาถมทอง ( 2548-2554) ครบวาระ

2.นางสาวทัศนีย์ เตชะประเสริฐ (2554-2559) ถึงแก่กรรม

3.นางพิมพกานต์ สัตตาคม (2559-2560) รักษาการ

4.นางพิมพกานต์ สัตตาคม (2559-ปัจจุบัน)