สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
12 มิถุนายน พ.ศ. 2552[1] – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ก่อนหน้า ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ถัดไป ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 (69 ปี)
ศาสนา พุทธ

สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน[2] สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและอดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อดีตปลัดกระทรวงการคลัง[3]

ประวัติ[แก้]

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 เป็นชาวอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช[4] จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนตรังวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสมาคมโรงเรียนราษฎร์ ระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2514 และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเนติบัณฑิตไทย ในปี พ.ศ. 2516 ระดับปริญญาโท LL.M. (Taxation) จากมหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก Ph.D. (Development Administration) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2537 และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42 นอกจากนั้นยังได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี พ.ศ. 2546

การรับราชการ[แก้]

  • อัครราชทูตที่ปรึกษาการศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซล (และเป็นผู้แทนถาวรไทยประจำแกตต์ และผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป)
  • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  • อธิบดีกรมสรรพสามิต
  • อธิบดีกรมศุลกากร
  • รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้)
  • ปลัดกระทรวงการคลัง
  • ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]