สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เป็นแห่งแรกของประเทศไย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 184 หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งที่พบซากฟอสซิลมากที่สุด ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงไม้กลายเป็นหิน นานาชนิด รวมทั้งวีดิทัศน์การกำเนิดโลก สาเหตุที่ไม้กลายเป็นหิน สถานที่แห่งนี้ ดูแลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

กำเนิดของพิพิธภัณฑ์นั้น เริ่มจาก ดร. ปรีชา อุยตระกูล ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ ในเรื่อง “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโคราชในทศวรรษหน้า” ที่โรงแรมสีมาธานี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2537 ผศ. ดร. ประเทือง จินตสกุล หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ขณะนั้น เป็นผู้อภิปรายในที่ประชุม ได้เสนอสถานการณ์วิกฤติของซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งโครงการอนุรักษ์ในรูปของอุทยาน และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุพร สุภสร ซึ่งร่วมประชุมอยู่ด้วย ได้ประกาศในนามของจังหวัดและที่ประชุม ว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์ตามโครงการดังกล่าว โดยต่อมาเมื่อ 11 เมษายน 2538 ได้อนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาท ให้กับ ผศ. ดร. สมศักดิ์ ทองงอก อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ในขณะนั้น เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ และการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขึ้น พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินมีพื้นที่ 80 ไร่ ภายใต้งบประมาณการก่อสร้าง 150 ล้านบาท โดยการสนับสนุน ผลักดันหรืออนุมัติโดย ฯ พณ ฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในสมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ โดยการประสานงานจากนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รวมทั้งการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานโยธาธิการจังหวัด กองทัพภาคที่ 2 ศูนย์ รพช. องค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยพระมาหากรุณาธิคุณ แห่งสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ได้ทรงให้การสนับสนุน และสนพระทัย นับแต่การเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการไม้กลายเป็นหิน ที่จัดแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2540 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพราะพระองค์ทรงตระหนักในคุณค่า และปรารถนาให้มีการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน รวมทั้งทรงติดตามการดำเนินงานโครงการนี้ตลอดมา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ประกอบด้วย การจัดแสดงสามส่วนด้วยกัน คือ

  1. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
  2. พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์
  3. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

อ้างอิง[แก้]