สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปณิธานที่จะเป็นสถาบันแห่งการร่วมสร้างและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ[แก้]

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  1. สร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ของชุมชน
  2. ประสานเพื่อพัฒนา และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เหมาะสมสู่ชุมชน
  3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ
  4. เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
  5. สะท้อนการใช้องค์ความรู้และบอกปัญหาที่จะนำเข้าสู่การแก้ไขเชิงวิชาการ

อ้างอิง[แก้]