สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง นับเป็นความสำเร็จอีกชิ้นงานหนึ่งของกรมประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งของชาวจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้มีสถานที่ซึ่งรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีชีวิต สัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำที่หายาก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมโดยทั่วไป ทำให้ได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ และเข้าถึงการดำรงชีวิตและพฤติกรรรมของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ผู้เข้ามายังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำการประมง เรือประมง และเครื่องมือประมงชนิดต่างๆ จากการแสดงในส่วนนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ อันจะก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย

การจัดแสดง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1. ส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีชีวิต 2. นิทรรศการด้านการประมง 3. พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย

1. ส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีชีวิต จะแบ่งออกเป็นตู้แสดงพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 43 ตู้ ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน คือ - สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง ได้แก่ กุ้งมังกร ม้าน้ำ ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง เป็นต้น - สัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลากะรังหน้างอน ปลากะรังเหลืองจุดฟ้า ปลาช่อนทะเล ปลาหูช้าง ปลาฉลามกบ กุ้งทะเล ปูม้า ปูทะเล เป็นต้น - สัตว์น้ำที่เป็นอันตราย ได้แก่ ปลาสิงโต ปลากะรังหัวโขน ปลากระเบนทอง ปลาปักเป้าหนามทุเรียน แมงดาทะเล เม่นทะเล เป็นต้น

บ่อปลาขนาดใหญ่จำนวน 4 บ่อ - บ่อปลากลางแจ้ง ขนาด 5,400 ตัน จัดแสดงปลาขนาดใหญ่ ได้แก่ ปลาหมอทะเล ปลาโฉมงาม ปลาตะคองเหลือง ปลานกขุนทองหัวโหนก ปลาฉลามหูดำ ปลาสร้อยนกเขา เป็นต้น - บ่ออุโมงค์ ขนาด 400 ตัน จัดแสดงปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลากะพงแดง ปลากะพงขาว ปลาช่อนทะเล ปลาหูช้าง ปลากะรังดอกดำ ปลากะรังดอกแดง ปลากะรังเหลืองจุดฟ้า เป็นต้น - บ่อเต่า ขนาด 280 ตัน จัดแสดงเต่าทะเล ได้แก่ เต่ากระ เต่าตนุ และพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ - บ่อหลอดหรือทรงกระบอก ขนาด 40 ตัน จัดแสดงปลาผิวน้ำ ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาสีขน ปลาสีกุน เป็นต้น

 รวมสัตว์น้ำที่จัดแสดงภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีทั้งสิ้นจำนวน     240  ชนิด   ประมาณ   10,000 ตัว


2. นิทรรศการด้านการประมง - โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - เครื่องมือทำการประมงพื้นบ้าน และเรือประมงพื้นบ้าน ไปจนถึงเรือพาณิชย์ - แบบจำลองสัตว์ทะเลที่หายากใกล้สูญพันธุ์ - เปลือกหอยมือเสือขนาดใหญ่ ฯลฯ

3. พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย - ตู้แสดงเปลือกหอย มีตัวอย่างเปลือกหอยที่เก็บรวบรวมจากน่านน้ำไทย ซึ่งจำแนกชนิดไว้อย่างถูกต้องรวม 150 ชนิดเวลาทำการ วันพุธ – วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-16.00น. วันเสาร์- วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น.-17.00น. (ปิด วันจันทร์-วันอังคาร)

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]