สถานะออกซิเดชัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถานะออกซิเดชัน (อังกฤษ: oxidation state) เป็นการบ่งบอกการมีประจุของอะตอมต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของสารเคมีหรือโมเลกุล ในกรณีที่สารชนิดนั้นเป็น สารประกอบไอออนิกประจุดังกล่าวเป็นประจุที่แท้จริง ในขณะที่สารชนิดนั้นเป็นสารประกอบโควาเลนต์ประจุดังกล่าวเป็นประจุสมมติ เพราะอิเล็กตรอนที่สร้างพันธะเคมีอยู่ระหว่างคู่อะตอมไม่ได้อยู่ที่อะตอมใดอะตอมหนึ่ง

การคำนวณสถานะออกซิไดเซชัน[แก้]

การคำนวณหาค่า สถานะออกซิไดเซชันนั้นสามารถกระทำได้โดย ถ้าสารนั้นเป็นสารประกอบไอออนิก สถานะออกซิเดชัน ของอนุภาคนั้นมีค่าเท่ากับประจุที่ปรากฏบนไอออนนั้น (ในกรณีที่คิดว่าเป็นสารประกอบไอออนิกสมบูรณ์แบบ) ในกรณีสารประกอบโควาเลนต์ สถานะออกซิเดชัน ของแต่ละอนุภาคในโมเลกุลพิจารณาจากค่าอิเล็คโทนิกกาทีวิตี (EN) ของแต่ละอะตอมที่สร้างพันธะว่าอะตอมใดมีค่าอิเล็คโทนิกกาทีวิตี้ สูงกว่า โดยที่อะตอมที่มีค่าอิเล็คโทนิกกาทีวิตี้สูงกว่าจะถือว่าได้รับได้รับอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะมาทั้งคู่ ดังนั้นประจุสมมติของอะตอมนั้นจึงมีค่าเป็น -1 เพราะถือว่าได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มมาหนึ่งตัว เมื่อพิจารณาครบทุกพันธะที่อะตอมนั้นสร้างกับอะตอมอื่นในโมเลกุลแล้ว ผลรวมทั้งหมดจึงเป็นค่า สถานะออกซิเดชันของอะตอมนั้น