สคริปต์ด้านเซิร์ฟเวอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สคริปต์ด้านเซิร์ฟเวอร์ (อังกฤษ: Server-side scripting) เป็นเทคโนโลยีที่สคริปต์ทำงานบนบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งแตกต่างกับสคริปต์ด้านไคลเอนต์ อย่างJavascriptที่ทำงานบนฝั่งไคลเอนต์ และยังใช้สำหรับสร้างเว็บเพจแบบมีการตอบสนอง (dynamic) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งมีใช้อยู่แพร่หลายในปัจจุบัน เช่น Web-base อีเมล การทำรายการบัญชีออนไลน์ (online banking) รายงานข่าว พยากรณ์อากาศ หรือ Search Engine

รายชื่อเทคโนโลยีที่ใช้สคริปต์ด้านเซิร์ฟเวอร์[แก้]

ทุกภาษาสามารถสร้างเว็บเว็บเพจได้โดยใช้โพรโทคอล Common Gateway Interface (CGI) รายชื่อนี้นั้นสำหรับเทคโนโลยีที่ออกแบบและรองรับสคริปต์ด้านเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ: