ศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการใช้ข้อมูลที่อ่านจากตัวเช็คคำนวณดุลและบันทึกบัญชีลูกค้าแทนการใช้ตัวเช็ค ทั้งในการเรียกเก็บและการคืนเช็ค

การหักบัญชีระหว่างธนาคารในระบบ manual เดิมที่ปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนั้น ธนาคารสมาชิกต้องคัดแยกเช็คเป็นรายธนาคารเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนระหว่างกันและคำนวณดุลการหักบัญชีเอง วิธีการดังกล่าวมักเกิดข้อผิดพลาดและดุลการหักบัญชีมักจะล่าช้ามีผลกระทบต่อการดำเนินการของตลาดเงิน นอกจากนี้ ปริมาณเช็คที่เพิ่มสูงขึ้นตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กอปรกับปัญหาการจราจรคับคั่งในกรุงเทพมหานครมีผลให้ลูกค้าบางส่วนไม่สามารถฝากเช็คได้ทันกำหนดเวลาปิดรับเช็ค จึงมีการเปลี่ยนระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารจากระบบ manual เป็น "ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารด้วยอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Cheque Clearing System - ECS) ด้วยการใช้ข้อมูลที่อ่านจากตัวเช็คคำนวณดุลและบันทึกบัญชีลูกค้าแทนการใช้ตัวเช็ค ทั้งในการเรียกเก็บและการคืนเช็ค เริ่มดำเนินการหักบัญชีระหว่างธนาคารตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2539 เป็นต้นมา