ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
Southern Border Provinces
Police Operation Center
ชื่อย่อ ศชต.
ประเภท กองบัญชาการ
สำนักงานใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ตั้ง
ผู้บัญชาการ
พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ
บุคลากรหลัก
พุทธิชาติ เอกฉันท์
รองผู้บัญชาการ
มณฑล เงินวัฒนะ
รองผู้บัญชาการ
คัชชา ธาตุศาสตร์
รองผู้บัญชาการ
พัฒนวุธ อังคะนาวิน
รองผู้บัญชาการ
ทนงศักดิ์ วังสุภา
รองผู้บัญชาการ
เว็บไซต์ http://sochoto.police.go.th/2016/

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Southern Border Provinces Police Operation Center) เกิดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551[1] และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เพื่อแบ่งส่วนราชการในการทำงานของ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าซึ่งใช้มาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2547 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบูรณาการในการใช้กำลังตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันผู้บัญชาการได้แก่ พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ

  • รองผู้บัญชาการได้แก่ พลตำรวจตรี พุทธิชาติ เอกฉันท์, พลตำรวจตรี มณฑล เงินวัฒนะ, พลตำรวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์, พลตำรวจตรี พัฒนวุธ อังคะนาวิน และพลตำรวจตรี ทนงศักดิ์ วังสุภา[2]
  • ผู้บังคับการอำนวยการ พลตำรวจตรี ปราบพาล มีมงคล
  • ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน พลตำรวจตรี ทีป ราญสระน้อย
  • ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม พลตำรวจตรี จักรพร แท่นทอง[3]

หน่วยงานถูกยุบในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 [4]

ข่าว[แก้]

พลตำรวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ขอลาออกจากราชการ และเดินทางลี้ภัยไปต่างประเทศหลังได้รับตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 [5] โดยให้เหตุผลว่าการโยกย้ายไม่เป็นธรรม

อ้างอิง[แก้]