ศาสนาบาไฮ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ศาสนาบาฮาอิ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อาคารของธรรมสภายุติธรรมสากลบาไฮ ที่ประเทศอิสราเอล

ศาสนาบาไฮ[1] หรือลัทธิบาไฮ[2] (อาหรับ: الدّين البهائي‎; อังกฤษ: Bahá'í Faith) เป็นศาสนาเอกเทวนิยมที่แยกตัวออกมาจากลัทธิบาบีในปี ค.ศ. 1863[3] ถือกำเนิดในจักรวรรดิเปอร์เซีย (ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตของประเทศอิหร่าน) ศาสดาคือพระบะฮาอุลลอฮ์ (พ.ศ 2360 — 2435) ศูนย์กลางบาไฮโลกอยู่ที่เมืองไฮฟา มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 2 แห่ง คือ พระสถูปของพระบะฮาอุลลอฮ์อยู่ที่เมืองอัคคา และพระสถูปของพระบาบอยู่ที่เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล ปัจจุบันเป็นศาสนาที่เผยแผ่ได้กว้างขวางเป็นอันดับสองของโลก[ต้องการอ้างอิง] โดยมีศาสนิกชนกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก บาไฮศาสนิกชนมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน และอาศัยอยู่ในแทบทุกประเทศทั่วโลก

คัมภีร์สำคัญ[แก้]

 • คัมภีร์อัคคัส
 • คัมภีร์วจนะที่ซ่อนเร้น
 • คัมภีร์หุบผาทั้ง 7 และทั้ง 4 และ
 • คัมภีร์อิกัน

หลักคำสอน[แก้]

หลักคำสอนของศาสนาบาไฮ ได้แก่

 • มีพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว
 • ทุกศาสนาของโลกคือศาสนาหนึ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงและคงอยู่นิรันดร์
 • ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ มนุษยชาติทั้งมวลเป็นชนชาติเดียวกัน ควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามัคคีปรองดอง
 • ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
 • การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีทางศีลธรรม
 • การศึกษาสำหรับทุกคน
 • ศาสนาต้องสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผล
 • การมีภาษาช่วยที่ใช้สื่อสารกันได้ทั่วโลก
 • การขจัดอคติทุกรูปแบบ
 • การค้นคว้าหาความจริงโดยอิสระ
 • การสถาปนาสหพันธรัฐของโลก เพื่อรักษาสันติภาพด้วยการธำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยร่วมกัน
 • จุดมุ่งหมายของชีวิตในโลกนี้คือได้ขึ้นสวรรค์อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร วิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายสูงสุด ด้วยการจงรักภักดีต่อพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ ชาวบาไฮเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียว จากนั้นก็จะไปอยู่ในนรกหรือสวรรค์ชั่วนิรันดร

วันสำคัญทางศาสนา[แก้]

งานฉลองบุญ 19 วัน อัยยัมมีฮา วันศักดิ์สิทธิ์

บาไฮศาสนิกชน[แก้]

 • กำลังทำงานเพื่อสร้างอารยธรรมที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
 • พยายามรักษาระดับศีลธรรมอันสูงส่งในทุกการกระทำของพวกเขา โดยพระบาฮาอุลลาห์ทรงเน้นความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจได้ ความบริสุทธิ์ การรับใช้ต่อผู้อื่น ความเอื้อเฟื้อ การกระทำสำคัญกว่าคำพูด ความสามัคคี การทำงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการบูชา
 • ถูกห้ามมิให้กระทำการฆาตกรรม ลักขโมย พูดปด ประพฤติผิดประเวณี เล่นการพนัน เสพแอลกอฮอล์และสารเสพติด และซุบซิบนินทา
 • สวดอธิษฐานและทำสมาธิทุกวัน
 • เชื่อว่าครอบครัวที่เข้มแข็งและมีคุณธรรมคือรากฐานของสังคม
 • มีโครงการเพื่อการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับภูมิภาคมากกว่า 3,000 โครงการทั่วโลก

ชุมชนบาไฮ[แก้]

 • ไม่มีนักบวช ไม่รับบริจาคจากบุคคลภายนอก
 • ดำเนินศาสนกิจผ่านทางสภาที่เลือกตั้งขึ้นมา ซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลก
 • จัดตั้งสภาบริหารระดับท้องถิ่นในกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก และมีสภาระดับประเทศในทุกประเทศทั่วโลก

รูปสัญลักษณ์ทางศาสนา[แก้]

ตัวอักษรคำว่า "ยาบา-ฮาอุลลาห์ภา" ซึ่งเขียนตามแบบภาษาอาหรับ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

ฐานะของศาสนาในปัจจุบัน[แก้]

ศาสนาบาไฮนับตั้งแต่ท่านโชกิ เอฟเฟนดี ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2500 ระบบสืบตำแหน่งแทนก็เป็นอันสิ้นสุด ชาวบาไฮจึงได้จัดตั้งองค์กรมาบริหารศาสนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 แบ่งเป็น 3 ระดับ จากต่ำไปหาสูง คือ ธรรมสภาท้องถิ่น ธรรมสภาแห่งชาติ ธรรมสภายุติธรรมสากล

ศาสนาบาไฮ ถึงแม้จะเป็นขบวนการศาสนาใหม่ล่าสุด แต่ก็กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีศาสนิกของศาสนาบาไฮอยู่เกือบทั่วทุกมุมโลก โดยมีศาสนิกประมาณ 10 ล้านคน มี ธรรมสภาแห่งชาติไม่น้อยกว่า 148 แห่ง มีธรรมสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 30,304 แห่ง และมีการแปลคัมภีร์ศาสนาบาไฮออกเป็นภาษาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 756 ภาษา โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีสำนักสาขาอยู่ทุกรัฐ และสำนักงานใหญ่ที่เมืองวิลเมตต์ บนฝั่งทะเลสาบมิชิแกน ใกล้เมืองชิคาโก แม้ในประเทศไทยก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ และยังมีสาขาต่างจังหวัดที่ เชียงใหม่ สงขลา และยโสธร อีกด้วย

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 316
 2. สาคร ช่วยประสิทธิ์. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: เอเชีย เล่ม 1 อักษร A-B ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กทม.ราชบัณฑิตยสถาน. 2539. หน้า 327
 3. Taherzadeh, Adib (1987). The Revelation of Bahá'u'lláh, Volume 4: Mazra'ih & Bahji 1877–92. Oxford, UK: George Ronald, 125. ISBN 0-85398-270-8.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]