วีซ่า (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วีซ่า สามารถหมายถึง

  • ตรวจลงตรา เอกสารทางราชการที่อนุญาตให้ต่างด้าวสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศผู้ให้การอนุญาต
  • วีซ่าอิเล็กตรอน บัตรเดบิตชนิดหนึ่งซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน สามารถใช้บัตรแทนบัตรเอทีเอ็มสำหรับการถอนเงินหรือใช้ชำระค่าสินค้าผ่านร้านค้าสมาชิกซึ่งผู้ถือบัตร