วิโรจน์ เลาหะพันธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์

ศาสตราจารย์พิเศษ[1] วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร อดีตอธิบดีกรมศุลกากร อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2528-2532) [2] เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีภาษีอากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ คตส. ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549

ประวัติ[แก้]

วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2473 (89 ปี) ที่จังหวัดจันทบุรี จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอเมริกัน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22

การทำงาน[แก้]

วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ เริ่มรับราชการกรมสรรพากร ในปี พ.ศ. 2496 ในตำแหน่งนักบัญชีตรี กองภาษีเงินได้นิติบุคคล หัวหน้ากองภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรพากรจังหวัดภูเก็ต จากนั้นได้รับทุนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ก่อนกลับมารับตำแหน่งผู้ตรวจภาษี เมื่อ พ.ศ. 2505 ต่อมาเป็นผู้อำนวยการกองภาษีการค้า พ.ศ. 2514, ผู้อำนวยการกองภาษีเงินได้นิติบุคคล พ.ศ. 2517, รองอธิบดีกรมสรรพากร พ.ศ. 2517, รองปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2521, อธิบดีกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2523 และเป็นอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อ พ.ศ. 2529

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]