วิศวกรรมจราจร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิศวกรรมจราจร เป็นสาขาของวิศวกรรมโยธาที่ใช้เทคนิควิธีทางวิศวกรรมเพื่ออำนวยการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ วิศวกรรมจราจรเน้นการวิจัยและการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่โยกย้ายไม่ได้ที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนย้ายเหล่านี้ เช่น ถนน, รางรถไฟ, สะพาน, สัญญาณจราจร และไฟจราจร

วิศวกรรมจราจรนั้นมีความใกล้ชิดกับศาสตร์เหล่านี้: