วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ในประเทศไทย มีหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขึ้นครั้งแรก ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2518 เพื่อจัดดำเนินการด้านการเรียน และการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อันจะช่วยให้การสอนของอาจารย์ และการวิจัยของข้าราชการของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนสร้างโปรแกรม ทำโครงการพัฒนาระบบการใช้งานภาษาไทย และสร้างระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ รวมถึงจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ในระดับทั่วไป โดยมีรากฐานจาก"หน่วยคอมพิวเตอร์ไซแอนส์" (Computer Science หรือหลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน) ซึ่งทำการสอนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตปริญญาตรีในคณะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้เปิดหลักสูตรการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรทางด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ (ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. ให้การรับรอง) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าเรียนจนจบ และได้ประกาศนียบัตรไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมา เนื่องจากสังกัดอยู่กับบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยคอมพิวเตอร์ไซแอนส์จึงได้เปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ (วท.ม) ขึ้นในปี พ.ศ. 2514 โดยรับนิสิตปริญญาโทจากผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ เกือบทุกสาขาวิชา และยังพิจารณาที่จะช่วยเหลือการศึกษาด้านนี้แก่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีกด้วย

อันดับคะแนนสอบ[แก้]

จากคะแนนสอบเข้ารอบAdmission กลาง 2559 ของนักเรียน ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเรียงตามคะแนน ดังนี้

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
  4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หมายเหตุ พิจารณาคะแนนสูงสุดของแต่ละสถาบัน สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาจากคะแนน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

จากการจัดอันดับเมื่อปี 2553 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอันดับในกลุ่มดีเยี่ยม และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับในระดับ ดีมาก ดูเพิ่มเติมได้ที่ อันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2020 โดย  U.S. News & World Report  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2 ปีซ้อน ในปี 2019 และ 2020 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 813 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 265 (tie) ในโลก คะแนนรวม 53.4 คะแนน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 376 (tie) ในโลก คะแนนรวม 46 คะแนน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศไทย เป็นอันดับ 662 (Tie) ในโลก คะแนนรวม 29 คะแนน ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 3 แห่ง ที่ติดอันดับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งนี้

สถาบันที่เปิดสอนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ[แก้]

มหาวิทยาลัยเอกชน[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552