วินโดวส์-1251

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Windows-1251 คือการเข้ารหัสอักขระแบบ 8 บิตชนิดหนึ่ง ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมภาษาที่ใช้อักษรซีริลลิก อย่างเช่น ภาษารัสเซีย ภาษาบัลแกเรีย เป็นต้น แต่การเข้ารหัสอักขระนี้นิยมใช้เฉพาะภาษาเซอร์เบียและภาษาบัลแกเรีย

การเข้ารหัสอักขระ Windows-1251 และ KOI8-R (หรือสำหรับภาษายูเครนคือ KOI8-U) มีการใช้งานมากกว่า ISO 8859-5 ซึ่งไม่ได้รับความนิยมอย่างจริงจัง ทางออกในอนาคตคือการใช้ยูนิโคดเข้ามาแทนที่

Windows-1251
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x ไม่ได้ใช้
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x Ђ Ѓ ѓ Љ Њ Ќ Ћ Џ
9x ђ   љ њ ќ ћ џ
Ax NBSP Ў ў Ј ¤ Ґ ¦ § Ё © Є « ¬ SHY ® Ї
Bx ° ± І і ґ µ · ё є » ј Ѕ ѕ ї
Cx А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
Dx Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Ex а б в г д е ж з и й к л м н о п
Fx р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

ในตารางข้างบนนี้ 20 คือเว้นวรรค A0 คือเว้นวรรคแบบไม่ตัดคำ และ AD คือยัติภังค์เผื่อเลือก

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]