ข้ามไปเนื้อหา

วิธีใช้:สอนคู่มือการเขียน/4

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


คู่มือการเขียน
สำหรับจัดรูปแบบ

แบ่งส่วนบทความ
ทำให้บทความอ่านง่าย

ภาพและอ้างอิง
ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ลิงก์
เย็บเล่มสารานุกรมวิกิพีเดีย

ความกลมกลืน
สิ่งสุดท้ายที่พึงระลึกถึง

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านลิงก์

Example of good wikilinking, with only the first occurrence of each key term linked.

ลิงก์ที่เป็นไฮเปอร์ลิงก์เป็นคุณลักษณะสำคัญของวิกิพีเดีย ลิงก์ภายใน (หรือ "วิกิลิงก์") เชื่อมโครงการเข้าด้วยกันเหมือนกับสารานุกรมเล่มเดียวกัน ลิงก์เป็นวิถีทางตรงไปยังตำแหน่งในโครงการที่น่าจะเพิ่มความเข้าใจของผู้อ่านในหัวข้อที่กำลังอ่านอยู่ คุณทราบวิธีใส่ลิงก์ไปแล้วในมอดูล แก้ไข ของหน้าสอนการใช้งานนี้


การตัดสินว่าควรใส่ลิงก์ภายในในบทความมากน้อยเท่าใดนั้น ให้ถามตนเองว่า "ผู้อ่านเรื่องนี้จะสนใจบทความอื่นที่ลิงก์ไปหรือไม่" "ทำลิงก์แล้วช่วยอธิบายมโนทัศน์ที่อธิบายสั้น ๆ หรือผู้อ่านอาจไม่ค่อยคุ้นเคยหรือไม่" โดยทั่วไปคำสำคัญควรทำลิงก์ไปเมื่อกล่าวถึงเฉพาะครั้งแรกในหัวข้อนั้น


สำหรับแหล่งข้อมูลอื่น (ลิงก์ภายนอกที่มิใช่วิกิพีเดีย) เพิ่มได้ในส่วน "แหล่งข้อมูลอื่น" ควรใส่เฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องอย่างสูงหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่บทความไม่มีพื้นที่มากพอหรือไม่ แต่สำหรับลิงก์ที่ใช้อ้างอิงเนื้อหาบทความควรใส่ในส่วน "อ้างอิง" มิใช่ส่วนนี้


ดูเพิ่ม