วิทยา ผิวผ่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยา ผิวผ่อง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
นครสวรรค์
บุตร นาง วาสินี ผิวผ่อง

นายกองเอก วิทยา ผิวผ่อง สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)[1] อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [2]อดีต ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา[3]

ประวัติ[แก้]

นายกอองเอก วิทยา เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ณ จังหวัดนครสรรค์ เป็นบุตรนายวิชัย กับนางจำเนียร ผิวผ่อง มีพี่น้องร่วมกัน 4 คน คือ

 1. นายวิทยา ผิวผ่อง
 2. นายชาตรี ผิวผ่อง
 3. นายจีรเดช ผิวผ่อง
 4. ร.ต.ต.(หญิง) ศรีสุดา สุรกุล

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร

ชีวิตส่วนตัวได้สมรสกับนางวาสินี ผิวผ่อง

ตำแหน่งในราชการ[แก้]

 • 2533 - นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • 2536 - นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • 2538 - ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
 • 2539 - ผู้อำนวยการกองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
 • 2540 - ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 2541 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 • 2542 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 • 2544 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 • 2549 (พฤษภาคม) -ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 • 2549 (ธันวาคม) - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2551 - ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 • 2552 - ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 2559 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]