วิทยา ผิวผ่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยา ผิวผ่อง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 (65 ปี)
นครสวรรค์

วิทยา ผิวผ่อง สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)[1] อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [2] ผู้ได้รับพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนยศนายกองเอก

ประวัติ[แก้]

นายวิทยา เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ณ จังหวัดนครสรรค์ เป็นบุตรนายวิชัย กับนางจำเนียร ผิวผ่อง มีพี่น้องร่วมกัน 4 คน คือ

  1. นายวิทยา ผิวผ่อง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญติแห่งชาติ
  2. นายชาตรี ผิวผ่อง
  3. นายจีรเดช ผิวผ่อง
  4. ร.ต.ต.(หญิง) ศรีสุดา สุรกุล

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร หลังจากจบการศึกษาในระดับ ได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชีวิตส่วนตัวได้สมรสกับนางวาสินี ผิวผ่อง มีบุตรด้วยกัน 1 คน

ตำแหน่งในราชการ[แก้]

วิทยา ผิวผ่องขณะกราบรัชกาลที่ 9

นานยวิทยา เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชั้นตรี หลังจากนั้นได้เจริญในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนในปี พ.ศ. 2533 ได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 เป็นนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2538 เป็นผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2539 เป็นผู้อำนวยการกองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง และปีต่อมาโอนย้ายมาเป็นผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทั่งในปี พ.ศ. 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2542 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ไดรับพระราชทานยศ กองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2542[3]เป็น นายกองเอก

ปี 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และในปี พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และในปีเดียวกันได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ในปี พ.ศ. 2551 เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ปีถัดมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2557

งานการเมือง[แก้]

ในปี พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร[4]

ยศกองอาสารักษาดินแดน[แก้]

  • พ.ศ. 2542 ว่าที่นายกองเอก วิทยา ผิวผ่อง ได้รับพระราชทานยศแห่งกองอาสารักษาดินแดน เป็น นายกองเอก วิทยา ผิวผ่อง [5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]