วิทยา ผิวผ่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยา ผิวผ่อง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 (64 ปี)
นครสวรรค์

นายกองเอก[1] วิทยา ผิวผ่อง สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)[2] อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [3] ผู้ได้รับพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติ[แก้]

นายวิทยา เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ณ จังหวัดนครสรรค์ เป็นบุตรนายวิชัย กับนางจำเนียร ผิวผ่อง มีพี่น้องร่วมกัน 4 คน คือ

  1. นายวิทยา ผิวผ่อง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญติแห่งชาติ
  2. นายชาตรี ผิวผ่อง
  3. นายจีรเดช ผิวผ่อง
  4. ร.ต.ต.(หญิง) ศรีสุดา สุรกุล

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร หลังจากจบการศึกษาในระดับ ได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชีวิตส่วนตัวได้สมรสกับนางวาสินี ผิวผ่อง มีบุตรด้วยกัน 1 คน

ตำแหน่งในราชการ[แก้]

วิทยา ผิวผ่องขณะกราบรัชกาลที่ 9

นานยวิทยา เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชั้นตรี หลังจากนั้นได้เจริญในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนในปี พ.ศ. 2533 ได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 เป็นนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2538 เป็นผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2539 เป็นผู้อำนวยการกองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง และปีต่อมาโอนย้ายมาเป็นผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทั่งในปี พ.ศ. 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2542 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ไดรับพระราชทานยศ กองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2542[4]เป็น นายกองเอก

ปี 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และในปี พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และในปีเดียวกันได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ในปี พ.ศ. 2551 เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ปีถัดมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2557

งานการเมือง[แก้]

ในปี พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]