วิทยา ผิวผ่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยา ผิวผ่อง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
นครสวรรค์

นายกองเอก วิทยา ผิวผ่อง ดำรงตำแหน่งสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)[1] อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [2]อดีตผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา[3] อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ได้รับพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมือเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ประวัติ[แก้]

นายกองเอก วิทยา เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ณ จังหวัดนครสรรค์ เป็นบุตรนายวิชัย กับนางจำเนียร ผิวผ่อง มีพี่น้องร่วมกัน 4 คน คือ

 1. นายวิทยา ผิวผ่อง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญติแห่งชาติ
 2. นายชาตรี ผิวผ่อง
 3. นายจีรเดช ผิวผ่อง
 4. ร.ต.ต.(หญิง) ศรีสุดา สุรกุล

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร หลังจากจบการศึกษาในระดับ ได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขารัฐศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชีวิตส่วนตัวได้สมรสกับนางวาสินี ผิวผ่อง มีบุตรด้วยกัน 1 คน

ตำแหน่งในราชการ[แก้]

วิทยา ผิวผ่องขณะกราบรัชกาลที่ 9

นายวิทยา ผิวผ่อง เริ่มรับรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชั้นตรี หลังจากนั้นได้เจริญในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนในปี

 • 2533 - นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • 2536 - นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • 2538 - ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
 • 2539 - ผู้อำนวยการกองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
 • 2540 - ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 2541 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 • 2542 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 • 2544 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 • 2549 (พฤษภาคม) -ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 • 2549 (ธันวาคม) - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2551 - ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 • 2552 - ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 2559 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]