วิทยา ผิวผ่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รอยยิ้มของวิทยา ผิวผ่อง ในวัย 64 ปี

หากจะกล่าวถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด มีอยู่อีกหนึ่งคนที่จะขาดไม่ได้คือ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยายาวนานถึง 5 ปี ผู้ซึ่งผ่านสมรภูมิทางการเมืองมาทุกรูปแบบ แต่สิ่งที่ทำให้เขาผู้นี้ยืนยัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ยาวนานถึง 5 ปีนั้น ก็เป็นเพราะหัวใจของเขาที่มีแต่ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสุดซึ่ง

กราบพระบาทพระราชาผู้ทรงธรรมด้วยหัวใจที่ภักดี

เมื่อปีพุทธศักราช 2555 เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ปวงชนชาวไทยยังคงจำภาพเหตการณ์ในวันนั้นได้อย่างติดตาตรึงใจ การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพนกนิกรชาวไทยหลังประสบปัญหามหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ 2554 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมือเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 สร้างความปลื้มปิติให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินถึง ณ ที่นั้น นายวิทยา ผิวผ่อง ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เฝ้ารอรับเสด็จพระราชดำเนิน หลังจากที่ได้ถวายรายงานเสร็จ นายวิทยา ผิวผ่อง ได้กล้มลงกราบแทบเบื้องพระยุคคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนับได้ว่าเป็นการกราบพระบาทแทนปวงใจชาวไทยที่เฝ้ารอรับเสด็จอยู่ ณ ทุ่งมะขามหย่องแห่งนั้น นับเป็นเหตุการณ์ที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยหัวใจที่เทิดทูนบูชาสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างสุดซึ้ง

วิทยา ผิวผ่อง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
นครสวรรค์

ปัจจุบัน นายกองเอก วิทยา ผิวผ่อง ดำรงตำแหน่ง สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)[1] อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [2]อดีต ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา[3]

ประวัติ[แก้]

นายกองเอก วิทยา เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ณ จังหวัดนครสรรค์ เป็นบุตรนายวิชัย กับนางจำเนียร ผิวผ่อง มีพี่น้องร่วมกัน 4 คน คือ

 1. นายวิทยา ผิวผ่อง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญติแห่งชาติ
 2. นายชาตรี ผิวผ่อง
 3. นายจีรเดช ผิวผ่อง
 4. ร.ต.ต.(หญิง) ศรีสุดา สุรกุล

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร หลังจากจบการศึกษาในระดับ ได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขารัฐศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชีวิตส่วนตัวได้สมรสกับนางวาสินี ผิวผ่อง มีบุตรด้วยกัน 1 คน

ตำแหน่งในราชการ[แก้]

นายวิทยา ผิวผ่อง เริ่มรับรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชั้นตรี หลังจากนั้นได้เจริญในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนในปี

 • 2533 - นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • 2536 - นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • 2538 - ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
 • 2539 - ผู้อำนวยการกองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
 • 2540 - ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 2541 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 • 2542 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 • 2544 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 • 2549 (พฤษภาคม) -ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 • 2549 (ธันวาคม) - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2551 - ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 • 2552 - ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 2559 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]