วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE
ชื่อย่อLCC
คติพจน์LEARN TO SERVE
สถาปนาพ.ศ. 2528
ที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เว็บไซต์[http://www.lcc.ac.th/

แม่แบบ:วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา.jpg

ประวัติวิทยาลัย [1][แก้]

โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่  ได้ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัทเชียงใหม่ การศึกษา จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีอุดมการณ์และ เจตจำนงที่จะให้ โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและความสมบูรณ์สูงสุด ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่  ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง ศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2528 โดยตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่  8  ไร่เศษ จากสถิติการรับนักศึกษาปรากฏว่ามีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้สถานที่เดิมคับแคบ  ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาได้อีกต่อไป ดังนั้นในปีการศึกษา 2533 จึงได้ทำการย้ายวิทยาลัยฯ มายังสถานที่แห่งใหม่   ตั้งอยู่เลขที่ 98/12  หมู่ 2 ถนน โพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 16 ไร่ เศษ  ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ  อาคารแมททิวและอาคารสำนักงาน  อาคารทุกหลังได้ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฯ มีห้องประชุมหลายขนาด  ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่  20  ถึง  1500  คน และมีสนามวอลเลย์บอล  สนามบาสเกตบอล  รวมทั้งสนามฟุตซอล  บรรยากาศภายในโรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนฯ ได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้อย่างครบครันและทันสมัย
ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัย-เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา" ตามใบอนุญาตเลขที่   ชม 01- 001/2555      ชื่อภาษาอังกฤษ  [[LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE]]]  ผู้บริหารวิทยาลัยฯ   ประกอบด้วย ดร.วัชระ ตันตรานนท์  เป็นผู้จัดการ  นางสาวกุลวดี   เกียรติไชยากร   เป็นผู้รับใบอนุญาต อาจารย์อเล็กซานเดอร์ วี โอ แมททิว  เป็นประธานคณะบริหารวิทยาลัยฯ  และ อาจารย์บงกช ชัยพันธ์  เป็นผู้อำนวยการ 
วิทยาลัยฯ   มีเป้าหมาย  คือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก    วิทยาลัย-เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยและพร้อมที่จะนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปรับใช้สังคม ให้สมกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “คุณธรรมเด่นเน้นวิชาการ เชียวชาญทักษะ”  และคำขวัญชองวิทยาลัยฯ คือ “LEARN  TO  SERVE”

หลักสูตรที่เปิดสอน [2][แก้]

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนในระบบปกติ ได้แก่

 1. หลักสูตรประเภท พาณิชกรรม
 2. สาขาการบัญชี
 3. สาขาการตลาด
 4. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 1. สาขาการท่องเที่ยว

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียบระบบปกติ ได้แก่

 1. สาขาการบัญชี
 2. สาขาการตลาด
 3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 1. สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ติดต่อสอบถาม[แก้]

98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181

เทศบาลตำบลช้างเผือก