วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
CAT-College logo
คุณธรรมดี มีวินัย ก้าวไกลเพื่อพัฒนา
478 ถนนราษฎร์ประสงค์ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chonburi Business Administration Technological College
อักษรย่อ =ทชบ / CAT
ประเภท อาชีวะเอกชน
สังกัด สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ผู้ก่อตั้ง ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร
ผู้อำนวยการ นายประสิทธิ์ พุ่มจำปา
เว็บไซต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ (เดิมชื่อ โรงเรียนชลบุรีบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี เปลี่ยนชื่อตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ) เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ 478 ถนนราษฎร์ประสงค์ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ (เดิมชื่อ โรงเรียนชลบุรีบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี เปลี่ยนชื่อตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ) เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ตามใบอนุญาตเลขที่ ชบ.005/2540 โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ของกรมอาชีวศึกษา แผนกการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษา แผนกการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีดร.วรศักดิ์ วัชรกำธรเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน เป็นที่ดินของวัดกลางซึ่งทางวิทยาลัยได้เช่าอาคารจากทางวัดกลาง

 • ปี พ.ศ. 2541 วิทยาลัยได้ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมาใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาในสาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาการการบัญชีและการขาย
 • ปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้ขอขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2540 ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปี พ.ศ. 2546 วิทยาลัยได้ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยใช้หลักสูตรขอกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ในระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี และการขาย
 • ปี พ.ศ. 2547 วิทยาลัยได้ขอเพิ่มสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และได้ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546 สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปี พ.ศ. 2548 วิทยาลัยได้ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พ.ศ. 2546 ของกรมอาชีวะศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
 • ปี พ.ศ. 2554 วิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนชื่อตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ที่มีผลบังคับใช้  จึงทำให้ "โรงเรียนชลบุรีบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี"  เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ"

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัย[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน

ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 นางสาวธาราทิพย์ ฐิติวร 2540 - 2545
2 นางไปรยา ชายวิชัย 2545 - 2553
3 นายประสิทธิ์ พุ่มจำปา 2553 - 2556
4 นางสาวศิริวรรณ เทียมสุวรรณ 2556 - 2557
5 นางโสภี วัชรกำธร 2557 - 2559
6 นางสาวธาราทิพย์ ฐิติวร 2559 - 2560
7 นายประสิทธิ์ พุ่มจำปา 2560 - ปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารวิทยาลัย(ปัจจุบัน)

รายนาม ตำแหน่ง
นายประสิทธิ์ พุ่มจำปา ผู้อำนวยการ
นางอารีย์ พิทักษ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
น.ส.บังอร ชาญอุประการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
น.ส.ประครอง ราศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
น.ส.ณัฐพร เลิศกิจเจริญผล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ขนาดและที่ตั้ง[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ 478 ถนนราษฎร์ประสงค์ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วย

 • อาคารเรียน 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน 1 อาคาร
 • อาคารเรียน 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน 1 อาคาร

แผนที่

แผนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตร
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พาณิชยกรรม
  • สาขา การบัญชี
  • สาขา การตลาด
  • สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) บริหารธุรกิจ
  • สาขา การบัญชี
  • สาขา การตลาด
  • สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขา การโรงแรมและบริการ

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย[แก้]

ปรัชญาของวิทยาลัย : "คุณธรรมดี มีวินัย ก้าวไกลเพื่อพัฒนา"
สีประจำวิทยาลัย : ███ น้ำเงิน (น้ำทะเล)
███ ทอง
เครื่องหมายวิทยาลัย : เรือใบสีทองแล่นอยู่ในมหาสมุทร อยู่เหนืออักษรย่อภาษาอังกฤษ "CAT"
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย : ต้นโพธิ์
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย : ดอกชวนชม
คำขวัญของวิทยาลัย : "พัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนา ศัตรูของความก้าวหน้าคือเวลาที่เสียไป"
"คุณธรรมดี มีวินัย ก้าวไกลเพื่อพัฒนา"
 • คุณธรรมดี หมายถึง การมุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีกิริยามารยาท ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน อดออม ประหยัด มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • มีวินัย หมายถึง มีความประพฤติดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 • ก้าวไกลเพื่อพัฒนา หมายถึง การสร้างผู้เรียนที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ ให้เป็นสังคมแห่งคนดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]