วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคนิคเลย
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
LOEI TETHNICAL COLLEGE
สอกน1.png
ชื่อย่อวทล / LTC / Loei Tech
สถาปนา17 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (82)
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคเลย เลขที่ 272 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
สีประจำสถาบัน████ สีเขียว สีขาว
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเลย

วิทยาลัยเทคนิคเลย (อังกฤษ : Loei Technical College ) เป็นวิทยาลัย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

ประวัติ[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้ง " โรงเรียนช่างไม้เลย" ขึ้นและได้เปิดทำการสอน เมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเลย (หน้าศาลาเทศบาลเมืองเลย) ต่อมาถูกน้ำท่วมกัดเซาะพังไปหมดจึงได้ย้ายมาตั้งที่ใหม่ คือ บริเวณบ้านติ้ว ( ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคเลย ในปัจจุบันนี้ ) เมื่อเริ่มเปิดสอนครั้งแรกนั้น มีครู 2 คน และ มีนักเรียน เพียง 16 คน โดยมี นาย เจริญ หัตถกรรม เป็นครูใหญ่ ซึ่งได้เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถม 4 เข้าเรียน มีหลักสูตร 3 ปี ซึ่งเรียกว่า " อาชีวะศึกษาตอนต้น " ทำการสอนวิชาช่างไม้ เมื่อจบการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2496 ทางกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขยายหลักสูตรการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 ปีเรียกว่า "อาชีวะศึกษาตอนปลาย" โดยรับนักศึกษาที่เรียนจบ เมื่อจบเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6[1]

พ.ศ. 2500 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการให้ขยายหลักสูตรการสอน เพิ่มขึ้นอีก 3 ปี เป็น " ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง " รับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 และจากผู้สำเร็จอาชีวศึกษาตอนปลายทำการสอนวิชาช่างไม้และก่อสร้าง ส่วนอาชีวศึกษาตอนปลายให้ตัดออก ต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2502 กรมอาชีวศึกษา ได้สั่งการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม คือ " โรงเรียนช่างไม้เลย" เป็น "โรงเรียนการช่างเลย" และได้ทำการเปิดป้ายชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2502 จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน ดั้งนั้น พอถึง วันที่ 15 กันยายน ของทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานวันคล้าย วันสถาปนาขึ้น พ.ศ. 2522 วันที่ 1 มกราคม ได้เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนการช่างเลย " เป็น " โรงเรียนเทคนิคเลย " และกลายมาเป็น วิทยาลัยเทคนิคเลย ในปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ เปิดสอนดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑[2]
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (เทียบเท่า ปวส.) เทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • แผนกวิชาช่างยนต์
 • แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาสถาปัตยกรรม แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 • แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 • แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ
 • แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
 • แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค[3]
 • แผนกวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 • สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
 • สาขาบัญชี
 • สาขาคอมพิวเตอร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]