วิทยาลัยพณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตราวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ชื่อย่อพ.น.
คติพจน์ผู้นำการผลิตบุคลากรวิชาชีพและสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
ประเภทวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ตั้ง
เลขที่ 22 ซอยบางนา-ตราด 1 ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์วพณ.บางนา

วิทยาลัยพณิชยการบางนา (ภาษาอังกฤษ Bangna commercial college) เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่[1][2] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดการเรียนการสอน 3 ระดับคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) โดยจัดการเรียนการสอน 2 ระบบคือระบบปกติ และระบบทวิภาคี

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยพณิชยการบางนาเปิดการเรียนการสอนในสาขาพาณิชยกรรม ก่อตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2513 โดยเมื่อก่อตั้งมีชื่อว่า "โรงเรียนพณิชยการบางนา" สังกัดกรมอาชีวศึกษา โดยคุณบุญนาค-คุณสุเทพ รุ่งแสง  คุณบุญรอด-คุณเหรียญ รุ่งเรือง คุณเพิ่ม คุณละออ  รุ่งเรือง ได้พร้อมใจกันบริจาคที่ดินที่แขวงบางนา  เขตบางนาเป็นจำนวนเนื้อที่ 11 ไร่ 23 ตารางวา ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างโรงเรียนพณิชยการบางนา โดยในวันที่ก่อตั้งอาคารเรียนยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงต้องใช้สถานที่สมาคมนักเรียนเก่าพณิชยการในบริเวณโรงเรียนพณิชยการพระนครในการมอบตัวนักเรียน จนกระทั่งวันที่ 10 มิถุนายน 2513 ดร.ไพศาลย์  จามรมาน ได้แต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก[3]

วันที่ 4 มิถุนายน 2517 โรงเรียนพณิชยการบางนาได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยพณิชยการบางนา ในโอกาสที่ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย คุณบุญนาค-คุณสุเทพ รุ่งแสง ได้มอบที่ดินให้แก่วิทยาลัยฯ อีก 4 ไร่ โดยมอบให้คุณชนะ รุ่งแสง(บุตร) เป็นผู้ดำเนินการ[3]


ต้นไม้ประจำวิทยาลัย[แก้]

ดอกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่บานและร่วงหล่นในช่วงต้นปี

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยพณิชยการบางนาคือต้นชมพูพันธุ์ทิพย์[4] โดยเมื่อเข้าฤดูหนาวดอกของต้นชมพูพันธุ์ทิพย์จะเริ่มบานและร่วงหล่นในช่วงต้นปี ครูอาวุโสและศิษย์เก่าหลายท่านใช้เป็นสัญญาณของการจากลาเนื่องจากใกล้ถึงเวลาที่นักเรียน-นักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายใกล้จะสำเร็จการศึกษา

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยพณิชยการบางนาเปิดการเรียนการสอน 3 หลักสูตรคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[แก้]

ประเภทวิชาพาณิชยรรม[แก้]

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการบัญชี (MEP)
 3. สาขาวิชาการขาย
 4. สาขาวิชาการเลขานุการ
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  (อังกฤษ)
 7. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  (จีน)
 8. สาขาวิชาโลจิสติกส์
 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว[แก้]

 1. สาขาวิชาการโรงแรม[ลิงก์เสีย]

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)[แก้]

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ[แก้]

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 4. สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 5. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว[แก้]

 1. สาขาวิชาการโรงแรม[ลิงก์เสีย]
 2. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[แก้]

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)[แก้]

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ[แก้]

 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

อาคารสถานที่[แก้]

วิทยาลัยพณิชยการบางนามีอาคารเรียนและอาคารสำนักงานจำนวน 8 หลัง[5]

ที่ หมายเลขอาคาร ชื่ออาคาร การใช้งาน
1 อาคาร 1 อาคารสุกิจ นิมมานเหมิทร์ อาคารสำนักอำนวยการ สำนักงาน ห้องเรียนดนตรีไทย และห้องอินเทอร์เน็ต
2 อาคาร 2 อาคารรุ่งเรือง ห้องประชุมศรีนครินทร์ อาคารเรียน
3 อาคาร 3 อาคารรุ่งแสง อาคารเรียนรวม (ทฤษฎี)
4 อาคาร 5 อาคารชนะ รุ่งแสง อาคารพลศึกษา (โรงยิม)
5 อาคาร 6 อาคารสำนักงาน ห้องเรียนปริญญาตรี และห้องเรียนสาขาการจัดการโลจิสติกส์
6 อาคาร 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๓๕ อาคารเรียนสาขาการตลาด สาขาการบัญชี และสาขาการเลขานุการ
7 อาคาร 8 เฉลิมพระเกียรติ 2535 โรงอาหาร และหอประชุม
8 อาคาร 9 อาคารสุเทพ-รุ่งแสง อาคารเรียนสาขาค้าปลีก สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และห้องสมุด

อาคาร 4 ได้ถูกรื้อถอนไปเนื่องจากตรวจพบรอยร้าวที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ ช่างแต่งหน้าดารา

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/29344-4318.pdf[ลิงก์เสีย]
 2. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา http://www.bncc.ac.th/wp/นักเรียน-นักศึกษา/ เก็บถาวร 2019-11-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. 3.0 3.1 ประวัติทยาลัยพณิชยการบางนา http://www.bncc.ac.th/wp/ประวัติวิทยาลัย/ เก็บถาวร 2019-01-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 4. เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 https://drive.google.com/file/d/1fWnrJNmoyd-14BuMKXngrJYaiGlW1Ow2/view
 5. แผนผังวิทยาลัยพณิชยการบางนา http://www.bncc.ac.th/wp/wp-content/uploads/2018/12/23178_17090516164852.jpg[ลิงก์เสีย]