วิถีเพนโทสฟอสเฟต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิถีเพนโตสฟอสเฟต

วิถีเพนโตสฟอสเฟต (อังกฤษ: pentose phosphate pathway) หรือวิถีฟอสโฟกลูโคเนต (อังกฤษ: phosphogluconate pathway) หรือเฮกโซสมอโนฟอสเฟตชันต์ (อังกฤษ: hexose monophosphate shunt) เป็นขบวนการซึ่งสร้าง NADPH และน้ำตาลเพนโตส หรือน้ำตาล 5 คาร์บอน วิถีดังกล่าวประกอบด้วยสองระยะ ระยะแรกเรียกว่า ระยะใช้ออกซิเจน (oxidative phase) ซึ่งมีการสร้าง NADPH ระยะที่สองเป็นการสังเคราะห์น้ำตาล 5 คาร์บอนโดยไม่ใช้ออกซิเจน (non-oxidative) วิถีดังกล่าวเป็นทางเลือกของไกลโคไลสิส แม้วิถีนี้จะเกี่ยวข้องกับออกซิเดชันของกลูโคส แต่บทบาทหลักกลับเป็นแอแนบอลิซึมมากกว่าแคแทบอลิซึม ในสิ่งมีชีวิตส่วนมาก วิถีดังกล่าวเกิดในไซโทพลาสซึม สำหรับพืช ขั้นตอนส่วนใหญ่เกิดในพลาสติด[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. Kruger NJ, von Schaewen A (June 2003). "The oxidative pentose phosphate pathway: structure and organisation". Curr. Opin. Plant Biol. 6 (3): 236–46. doi:10.1016/S1369-5266(03)00039-6. PMID 12753973.