ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:โครงการวิกิภาพยนตร์/รูปแบบการเขียน/บทความนักแสดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม ไม่ใช่เว็บไซต์แฟนคลับ ที่ให้ข้อมูลไม่เป็นสารานุกรม ไม่เป็นแก่นสาร หน้านี้เป็นแนวทางในการเขียนบทความนักแสดง รวมถึงสามารถนำไปใช้กับบทความ นักร้อง หรือ นักดนตรี อธิบายว่าเนื้อหาใดควรมีในบทความและเนื้อหาที่ไม่ใส่ในบทความ อันเป็นรายละเอียดมากเกินกว่าจะเป็นสารานุกรม

นโยบายความโดดเด่น

[แก้]

การพิจารณาความโดดเด่นของบุคคล พิจารณา ว่าบุคคลนั้นมีผลงานที่เป็นที่รู้จักและน่าสนใจ เหมาะสมในการบันทึกไว้ในสารานุกรมวิกิพีเดีย โดยพิจารณาจากหน้าวิกิพีเดีย:ความโดดเด่นของบทความ (บุคคล) โดยกล่าวถึงนักแสดงทุกประเภท (รวมถึงนักแสดงในภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ และสื่อเฉพาะกลุ่มอื่นๆ) นักร้อง วงดนตรี นางแบบ พิธีกร

 1. มีบทบาทหลักในภาพยนตร์ ละคร ละครเวที รายการโทรทัศน์ รวมแล้วมากกว่าหนึ่งเรื่อง ไม่นับกรณีที่เป็นดารารับเชิญ (ภาพยนตร์ ละคร ละครเวที รายการโทรทัศน์ ต้องผ่านเกณฑ์ความโดดเด่นด้วย)
 2. สร้างชื่อเสียงในวงการบันเทิง หรือได้รับรางวัลในวงการบันเทิง
 3. บุคคลที่กล่าวถึงตามสื่อต่าง ๆ มีการกล่าวถึงอย่างสำคัญ (ที่ไม่ใช่การกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย) จากแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือ
 4. บทความควรกล่าวถึงชีวประวัติ มากกว่าเว็บแฟนคลับ หรือเว็บการแข่งขันรายการบันเทิง

สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ในแวดวง ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:ความโดดเด่นของบทความ (ดนตรี)

เนื้อหา

[แก้]

บทนำ เป็นการแนะนำนักแสดง โดยสรุปสาระที่สำคัญที่สุดให้อยู่ในบทนำ โดยเริ่มจากชื่อนักแสดง (รวมถึงฉายา) วัน เดือน ปีเกิด ผลงานที่โดดเด่น รางวัลสำคัญที่ได้รับ โดยชื่อภาพยนตร์ และชื่ออัลบั้มเพลงให้ใช้ ตัวเอน ส่วนชื่อเพลง ใส่เครื่องหมายคำพูด "ชื่อเพลง"

 • ประวัติ เริ่มด้วยชีวิตในวัยเด็ก ประวัติการศึกษา อธิบายถึงบทบาทการแสดง ควรมีคำวิจารณ์ด้านการแสดงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ภาษาที่ใช้ควรเป็นกลาง ไม่ควรเขียนเนื้อหาชื่นชม แต่สามารถเขียนชื่นชมได้ในลักษณะคำวิจารณ์ด้านการแสดง จากนักวิจารณ์ ไม่ลงข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ไม่จำเป็น เช่น สีที่ชอบ ฯลฯ หัวข้อเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไม่ควรมี ควรเขียนรวมเข้ากับเนื้อหาบทความ
 • ชีวิตส่วนตัว เป็นหัวข้อที่อธิบายถึง ด้านอื่นที่นอกเหนือจากการแสดง เช่น ชีวิตครอบครัว งานด้านอื่น
 • รางวัล อาจแสดงในรูปแบบตาราง ระบุ ปี ผลงาน สาขารางวัลที่ได้รับ โดยหัวข้อนี้เป็นรางวัลด้านการแสดง
 • ภาพลักษณ์ รางวัลด้านภาพลักษณ์ต่าง ๆ และผลการสำรวจความนิยม ต้องมีความโดดเด่นเพียงพอ กล่าวคือ ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่มาจากสื่ออื่นนอกจากสื่อของผู้มอบรางวัล ให้เขียนเป็นการบรรยาย เรียบเรียงเป็นเนื้อหาให้สัมพันธ์กัน ไม่ควรลงเป็นข้อ ๆ แบบรายชื่อ หัวข้อกิจกรรมการกุศล การร่วมบริจาคการกุศลต่างๆ ออกงาน ไม่ควรถือเป็นภาพลักษณ์ ควรเป็นงานที่ทำต่อเนื่องเพื่อองค์กรการกุศล หรือมีผลงานด้านการกุศล เช่นแสดงหนังรณรงค์ด้านการกุศล เป็นต้น
 • ผลงาน อาจแสดงเป็นตาราง แสดงปี ผลงานที่แสดง บทบาทที่แสดง โดยผลงานที่ลงเป็น ผลงานแสดงภาพยนตร์ ผลงานแสดงละคร ละครเวที ผลงานเพลง เป็นหลัก การรับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์ การถ่ายนิตยสาร โฆษณาภาพนิ่ง ถ่ายภาพปฏิทิน การออกอีเวนต์ ไม่ถือเป็นผลงาน ไม่ใส่รายละเอียดลงลึกเกี่ยวกับผลงาน เช่น แสดงคู่กับ บริษัทผู้ผลิต ช่องที่ออกฉาย วันเวลาออกอากาศ เรตติ้ง บทประพันธ์ บทละครโทรทัศน์ ฯลฯ ผลงานในอนาคตที่ไม่มีอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจะถูกลบออก สามารถลงผลงานการแสดงภาพยนตร์โฆษณา ผลงานในคอนเสิร์ตใหญ่ที่มีการขายบัตร และแสดงในมิวสิกวิดีโอ ได้ (ทั้งนี้ผลงานต้องผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขความโดดเด่นทั่วไป คือมีอ้างอิงทุติยภูมิที่อ้างถึง) แต่หากมีความยาวมาก สามารถสร้างบทความย่อยเกี่ยวกับรายชื่อผลงานต่าง ๆ ได้ (ทั้งนี้บทความรายชื่อผลงานสามารถใส่รายละเอียดแสดงคู่กับ บริษัทผู้ผลิต ช่องที่ออกฉาย วันเวลาออกอากาศ เรตติ้ง ฯลฯ ในตารางได้) ผลงานห้ามแทรกลิงก์โฆษณา อย่าใส่รหัสดาวน์โหลดต่าง ๆ
 • อ้างอิง ใส่แหล่งอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แหล่งอ้างอิงจากเว็บบอร์ดยังไม่น่าเชื่อถือเพียงพอ อย่าใส่แทรกลิงก์ดูคลิปฟังเพลง
 • แหล่งข้อมูลอื่น ให้ใช้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการ แฟนเพจอย่างเป็นทางการ ไม่ใช้เว็บไซต์และแฟนเพจที่แฟนคลับสร้างเองแต่เพียงฝ่ายเดียว ใส่ลิงก์จากต้นสังกัดแต่ได้ควรเป็นหน้าตรงที่พูดถึงศิลปินนั้นโดยเฉพาะ และสามารถใส่แหล่งข้อมูลอื่นจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลนักแสดงที่น่าเชื่อถือได้ เช่น IMDB ฯลฯ ไม่ใส่ลิงก์ดูคลิป ฟังเพลง

การใช้ภาพ

[แก้]

ภาพในกล่องข้อมูลให้ใช้ภาพเสรี แต่หากไม่มีภาพเสรีเลยอนุญาตให้ใช้ภาพชอบธรรมได้ และถ้าหากมีภาพเสรีอยู่แล้วและเปลี่ยนมาใช้ภาพชอบธรรม ภาพชอบธรรมนั้นถูกลบทิ้งและเปลี่ยนกลับไปใช้ภาพเสรี นอกจากนี้การใช้ภาพในหัวข้อ ผลงานต่าง ๆ ต้องไม่แสดงภาพชอบธรรมในลักษณะแกลเลอรี หรือใส่ภาพชอบธรรมประดับบทความเป็นจำนวนมาก