วิกิพีเดีย:โครงการคำทับศัพท์/การทับศัพท์เป็นภาษาไทยจากสัทอักษรสากล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การทับศัพท์คำจากภาษาอังกฤษ เป็นอักษรไทย สำหรับใช้ในการเขียนภาษาไทย โดยถอดจาก "การออกเสียง" ที่บันทึกด้วยสัทอักษรสากล ทั้งนี้ก็เพราะภาษาอังกฤษนั้นมิได้ออกเสียงตามระบบการสะกดคำดังในระบบการเขียนอื่น ๆ (เช่น ระบบการเขียนอักษรไทย หรือ อักษรเทวนาครี เป็นต้น)

เสียงพยัญชนะ[แก้]

IPA ตัวอักษรที่แสดงเสียงอ่าน สะกดคำขึ้นต้น สะกดคำลงท้าย และการันต์
p p
b b
t t ต? ท?
d d
k c (+ a, o, u, พยัญชนะ), k, ck, ch, qu (บางครั้ง) conquer, kh (ศัพท์จากภาษาอื่น) ค?
g g, gh, gu (+ a, e, i), gue (คำลงท้าย)
m m
n n
ŋ n (ก่อน g หรือ k และบางครั้ง c), ng
f f, ph, gh (คำลงท้าย) laugh, rough
v v
θ th ท? ธ? ท? ธ?
ð th
s s, c (+ e, i, y), sc (+ e, i, y) ส? ซ?
z z, s, ss ,x(ขึ้นต้น)
ʃ sh, sch, ti, ci, si/ssi, ch(คำฝรั่งเศส), บางครั้ง s sugar
ʒ si, zh (ศัพท์จากภาษาอื่น), z, su, g (คำฝรั่งเศส)(+e, i, y) genre ช? จ? ช? จ?
x kh, ch, h (ศัพท์จากภาษาอื่น)
h h (คำขึ้นต้น) -
ch, tch บางครั้ง tu, t (+ u, ue, eu)
j, g (+ e, i, y), dg (+ e, i, พยัญชนะ) badge, judg(e)ment d (+ u, ue, ew) dune, due, dew จ? ก? จ? ก?
ɹ r, wr (คำขึ้นต้น) ร์ (เฉพาะการันต์)
j y (ขึ้นต้นหรือ ล้อมด้วยสระ)
l l
w w

เสียงสระ[แก้]