วิกิพีเดีย:แหล่งความรู้สาธารณะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แหล่งความรู้เหล่านี้เปิดให้เข้าไปอ่านได้ และเชื่อว่าน่าจะเปิดให้นำเนื้อหามาใช้ได้โดยเสรีด้วย

สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่ทางแหล่งความรู้ระบุว่าเป็นสาธารณสมบัติ (public domain) หรือที่ใช้สัญญาอนุญาตแบบ GFDL (GNU Free Document License) สามารถนำมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม[แก้]

กฎหมาย[แก้]

  • สถานีย่อย:กฎหมายไทย ที่วิกิซอร์ซ (PD)
  • Public Law Net เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย – ห้องสมุดกฎหมาย รัฐธรรมนูญในอดีตและปัจจุบัน พระราชบัญญัติ ข้อกฎหมายอื่น ๆ รวบรวมคำวินิจฉัยของศาล คำศัพท์กฎหมาย และสาระกฎหมายอื่น ๆ พร้อมลิงก์ไปยังเว็บที่เกี่ยวข้อง – ตัวกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลนั้น เป็นสาธารณสมบัตินำมาให้ได้ทันที ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ ให้ดูลิขสิทธิ์เป็นรายชิ้นไป
  • กฎหมายไทย – “ ปรับปรุงข้อมูลทันที เมื่อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ” มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ สามารถค้นหาได้
  • thailaw.com รวบรวมกฎหมาย โดยเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี การค้า การประกันภัย ประกันสังคม และการจ้างงาน - มีประกาศของคณะปฏิวัติ และกฎหมายอื่นๆ ด้วย
  • กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ กระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวกับการศึกษา (กฎหมายหลัก, พ.ร.บ., ระเบียบ, ข้อบังคับ, กฎ, ประกาศ, คำสั่ง, หนังสือเวียน)
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีห้องสมุดกฎหมายให้สืบค้นได้
  • ThaiLaws.com แหล่งรวบรวมพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา และข้อมูลทางกฎหมายที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ (Thai Act, Emergency Decree and Royal Decree - in English)

หนังสือเก่า[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

  • แหล่งความรู้ที่เผยแพร่ - แหล่งความรู้ที่เผยแพร่ให้อ่านได้ฟรี อาจะใช้สำหรับอ้างอิงได้ แต่หากต้องการจะนำมาใส่ในวิกิพีเดีย อาจจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานเสียก่อน