วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/โมรยา โคสาวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โมรยา โคสาวี[แก้]

  1. ปิดการเสนอว่าผ่านได้เมื่อผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (อาจรอข้อเสนอแนะเพิ่มอีกเล็กน้อย)
  2. ระยะเวลาการปรับปรุงแล้วแต่ผู้เขียนกับผู้ทบทวนหลักตกลงกัน
  3. หากไม่มีการตอบสนองเพียงพอโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 7 วันให้ปิดอภิปรายเป็นไม่ผ่าน
  4. ผู้ใช้มีบัญชีทุกคนร่วมเสนอแนะและทบทวนได้ ผู้ทบทวนหลักขอให้ทำความเข้าใจเกณฑ์ให้ดี
  5. ผู้เขียนหลักไม่ควรทบทวนงานของตนเอง ผู้เสนอแนะอาจช่วยแก้ไขได้แต่ไม่ควรมากเกินไป
เสนอชื่อโดย Chainwit. [ Antu dianara.svg พูดคุย ]

รายการตรวจ[แก้]

เกณฑ์บทความคุณภาพ ผลการประเมิน
1ก) เนื้อหาเป็นสารานุกรม Yes check.svg
1ข) ภาษาและโครงสร้าง Yes check.svg
1ค) ลำดับ Yes check.svg
1ง) ศัพท์เฉพาะวงการ Yes check.svg
1จ) คู่มือการเขียน Yes check.svg
1ฉ) เนื้อหาสมบูรณ์ Yes check.svg
2ก) แหล่งอ้างอิงครบ Yes check.svg
2ข) ไม่เป็นงานต้นฉบับ Yes check.svg
3ก) เล่าแง่มุมหลัก Yes check.svg
3ข) ไม่นอกประเด็น Yes check.svg
4) เป็นกลาง Yes check.svg
5) เสถียรภาพ Yes check.svg
6) ภาพ (ถ้ามี) Yes check.svg

ผู้ทบทวนหลัก: --Sry85 (คุย) 21:59, 18 มีนาคม 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

เสนอแนะการปรับปรุง[แก้]