วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/แก๊สมีสกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


แก๊สมีสกุล[แก้]

 1. ปิดการเสนอว่าผ่านได้เมื่อผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (อาจรอข้อเสนอแนะเพิ่มอีกเล็กน้อย)
 2. ระยะเวลาการปรับปรุงแล้วแต่ผู้เขียนกับผู้ทบทวนหลักตกลงกัน
 3. หากไม่มีการตอบสนองเพียงพอโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 7 วันให้ปิดอภิปรายเป็นไม่ผ่าน
 4. ผู้ใช้มีบัญชีทุกคนร่วมเสนอแนะและทบทวนได้ ผู้ทบทวนหลักขอให้ทำความเข้าใจเกณฑ์ให้ดี
 5. ผู้เขียนหลักไม่ควรทบทวนงานของตนเอง ผู้เสนอแนะอาจช่วยแก้ไขได้แต่ไม่ควรมากเกินไป
เสนอชื่อโดย PlatongPlatong (คุย)

รายการตรวจ[แก้]

เกณฑ์บทความคัดสรร ผลการประเมิน
1ก) เขียนอย่างดี  สำเร็จ
1ข) ครอบคลุม  สำเร็จ
1ค) ค้นคว้าเป็นอย่างดี  สำเร็จ
1ง) เป็นกลาง  สำเร็จ
1จ) มีเสถียรภาพ  สำเร็จ
2ก) ส่วนนำ  สำเร็จ
2ข) โครงสร้างเหมาะสม  สำเร็จ
2ค) การอ้างอิงอย่างเหมาะสม  สำเร็จ
3) สื่อ  สำเร็จ
4) ความยาว  สำเร็จ

ผู้ทบทวนหลัก: พิจารณาโดยคุณ Sry85 จากการร้องขอผ่าน WP:AN revision as of 10:54, 27 October 2023 --Taweethaも (คุย) 15:38, 28 ตุลาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

เสนอแนะการปรับปรุง[แก้]

 1. อ้างอิง ภาษาอังกฤษมี 92 ส่วนภาษาไทยมี 95 รายการ เข้าใจว่ามีซ้ำซ้อน 3 รายการ ลองไล่ไปเรื่อยๆ หาให้เจอนะครับ --Taweethaも (คุย) 10:46, 21 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 2. {{Periodic table (noble gases)}} ยังไม่ได้แปลให้ครบถ้วน เป็นแม่แบบที่แสดงอยู่ในบทความ --Taweethaも (คุย) 11:53, 23 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 3. การแสดงหน่วยมากกว่าหนึ่งหน่วยพร้อมกัน ดูตัวอย่างการใช้ {{convert}} ใน en:Eye (cyclone) (มีการใช้ 3 ครั้ง) 30–65 กิโลเมตร (19–40 ไมล์)* 370 km (230 mi) 3.7 km (2.3 mi) ประเด็นที่น่าสนใจ คือ บทความภาษาไทยจำเป็นต้องแสดงถึงสองหน่วยหรือไม่และบทความภาษาอังกฤษที่แปลมาถูกต้องแล้วหรือไม่ ทดลองพูดคุยหรือแก้ไขในบทความภาษาอังกฤษก่อนดำเนินการต่อในภาษาไทยก็ได้ แม่แบบ {{convert}} อาจต้องได้รับการปรับปรุงต่อไปให้เขียนชื่อหน่วยเป็นภาษาไทยด้วย (จะเห็นว่ามี error อยู่ด้วยจะเชิญ @MerelyAMoon: มาช่วยดูทางเทคนิคของแม่แบบต่อไปนะครับ) --Taweethaも (คุย) 07:39, 24 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  •  สำเร็จ เพิ่มการแสดงหน่วยมากกว่าหนึ่งหน่วยด้วย {{convert}} ครบทุกหน่วยที่ปรากฏ เท่าที่เห็นแม่แบบ {{convert}} ที่ใช้สามารถใช้ได้ปกติ โดยไม่ขึ้นดอกจัน —-PlatongPlatong (คุย) 00:11, 25 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  • สำหรับประเด็นที่บทความภาษาไทยจำเป็นต้องแสดงถึงสองหน่วยหรือไม่ คิดว่าไม่จำเป็นเนื่องจากคนไทยนิยมใช้หน่วยระบบเมตริก สังเกตจากการที่บุคคลทั่วไปมักใช้คำว่า “โล” แทนกิโลกรัมหรือกิโลเมตร (แล้วแต่บริบท) และใช้คำว่า “องศา” แทนองศาเซลเซียส ประกอบกับคนไทยมักใช้หน่วยวัดแบบอังกฤษน้อยกว่า ทั้งนี้หากมีความคิดเห็นอื่นจากผู้รับผิดชอบบทความคือ @Izn.92: และ @Ohm Editor: กรุณาตอบกลับ −−PlatongPlatong (คุย) 00:23, 25 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 4. ยังแปลแบบ passive voice ใช้คำว่า "ถูก" ตลอดทั้งบทความ ควรเปลี่ยนรูปแบบประโยค เพราะอ่านไม่ค่อยเป็นภาษาไทย --Sry85 (คุย) 10:48, 24 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 5. หน้าบทความหลักที่ลิงก์ไปถึงที่สำคัญควรจะแปลไว้ประกอบกัน คือ แก๊สมีตระกูล (หน้าข้อมูล) ลองไปปรับปรุงที่ฉบับร่างและขอกู้คืนกลับมานะครับ --Taweethaも (คุย) 16:43, 27 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  Chainwit. [ พูดคุย ] 22:51, 28 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 6. ขอให้พิจารณาแปล แก๊สเฉื่อย ซึ่งเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มเติมเป็น WP:DYK เพื่อให้เห็นความแตกต่างของนิยามชื่อแก๊สที่คล้ายคลึงกัน --Taweethaも (คุย) 19:19, 30 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 7. พิจารเปลี่ยนคำ แก๊ส เป็น ก๊าซ ทั้งหมดในบทความนี้และในวิกิพีเดีย? ลองหาการอภิปรายในครั้งก่อน (ถ้ามี) เปิดอภิปรายใหม่เพื่อให้ได้ความเห็นพ้องกันก่อนจะดำเนินการ --Taweethaも (คุย) 19:19, 30 สิงหาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 8. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ในประเด็นต่อไปนี้
  1. ข้อความที่ยังแปลไม่ครบถ้วนที่แสดงผลในบทความ ไม่ว่าอยู่ในบทความหรือไม่ เช่น ควรแปล primordial element ในแม่แบบที่แสดงผลอยู่ด้านขวาบน
  2. หมวดหมู่และการเชื่อมโยงข้ามภาษาของหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
  3. ลิงก์แดงที่แท้จริงแล้วมีบทความนั้นอยู่ เช่น Og
 9. โปรดดูในหน้าอภิปรายของบทความเรื่องชื่อของบทความ ผมตามไปดู https://coined-word.orst.go.th/ ยังได้ว่า noble gas = แก๊สมีสกุล --Taweethaも (คุย) 17:36, 23 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 10. ตรวจสอบทุกอย่างให้มั่นใจตาม หลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานและสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ผมเพิ่งแก้ไข แพท เป็น แพลท สำหรับ Pt ให้ไปหนึ่งจุดนะครับ --Taweethaも (คุย) 11:41, 28 กันยายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 11. มีคำถามให้เลือกย่อหน้าและรูปไว้ที่ พูดคุย:แก๊สมีสกุล#สำหรับบทความคัดสรรประจำเดือน --Taweethaも (คุย) 09:33, 8 ตุลาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 12. J. Am. Chem. Soc. คือสิ่งเดียวกับ Journal of the American Chemical Society ควรทำการอ้างอิงให้สอดคล้องกัน และกลับไปแก้ไขที่ต้นฉบับภาษาอังกฤษด้วย --Taweethaも (คุย) 14:08, 10 ตุลาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]